Anställda är frustrerade över felanpassade teknikinvesteringar
23.02.2023

Anställda är frustrerade över felanpassade teknikinvesteringar

  • 72% av beslutsfattarna anser att processer och system utformas med hänsyn till medarbetarnas upplevelse, men endast 58% av arbetstagarna håller med 
  • Den genomsnittliga kostnaden för att ersätta en anställd uppgår i EU till 10 600 euro

Ricoh Europe, London, 23 februari 2023 – Ny forskning som Ricoh Europe släpper idag visar att det finns en bristande koppling mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas uppfattning om upplevelsen av arbetsplatsen. 

Undersökningen, som genomfördes av Opinium och analyserades av CEBR på Ricoh Europes vägnar, omfattade 6 000 arbetstagare och 1 500 beslutsfattare över hela kontinenten*. Den visar att nästan tre fjärdedelar (72%) av beslutsfattarna säger att de utformar processer och system på arbetsplatsen med hänsyn till de anställdas upplevelse, men att endast 58% av arbetstagarna håller med. 

Mer än en tredjedel (36%) av arbetstagarna rapporterar dessutom att ny teknik som införs i organisationen inte påverkar deras arbete. Detta tyder på att många arbetsgivare misslyckas med att förstå och återspegla personalens behov när det gäller digital omvandling. Teknikinvesteringar som är avsedda att förbättra arbetsupplevelsen kan därför missa sitt syfte.

Företag som inte agerar kan riskera produktivitet och tillväxt, liksom att attrahera och behålla talanger. Detta är särskilt viktigt med tanke på att var tredje anställd (30%) anger arbetsförhållanden och upplevelsen av arbetsplatsen som skäl till att stanna hos sin nuvarande arbetsgivare.  

Dessutom kan det vara dyrt för företag att ersätta topptalanger, enligt undersökningen är den genomsnittliga kostnaden för att ersätta en anställd i EU 10 600 euro.

Införandet av teknik för digitala arbetsplatser för att förbättra arbetstagarnas upplevelse är dock lågt. Ett av tre europeiska företag använder för närvarande inte programvara för produktivitets- och projekthantering (32%), programvara för automatisering (34%) eller hybrid mötesteknik (30%), trots att de anställda vill att dessa ska införas. 

För att skapa ett attraktivt förslag som arbetstagarna vill vara en del av måste arbetsgivarna inte bara rådfråga sina anställda, utan också se till att feedback integreras i arbetsplatslösningarna. 

Genom att genomföra strategier och investeringar som fokuserar på människor på arbetsplatsen förbättras upplevelsen av arbetsplatsen och de anställdas lojalitet, samtidigt som det blir möjligt att leverera mer värdefullt och effektivt arbete samt bättre resultat. Undersökningar visar att många anställda redan är mycket medvetna om detta och majoriteten (64%) påpekar att de skulle kunna tillföra mer värde till företaget med rätt teknik och verktyg. 

Nicola Downing, VD för Ricoh Europe, säger: "Företagen arbetar hårt för att se till att de investerar i verktyg och teknik som kommer att säkra tillväxten och hjälpa dem att förbli konkurrenskraftiga. Men vår undersökning visar att de misslyckas med att anknyta med de anställda om de processer och tjänster som kommer att göra arbetet enklare, effektivare och, i många fall, roligare. Beslutsfattarna har inte råd att dröja. Utan en optimal arbetsmiljö kan de anställda börja leta efter nya arbetsgivare.

"Människor måste stå i centrum för varje förändring av arbetsplatsen och deras behov och problem måste lyssnas på och aktivt åtgärdas. Detta är viktigt för att attrahera och behålla talanger, öka produktiviteten i samarbetet och säkerställa en känsla av tillfredsställelse genom arbetet i hela organisationen."

Mer information finns på www.ricoh-europe.com/insights

 * Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Nederländerna.

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD). 

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Kontakt med media: Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez 
E-post: media@ricoh-europe.com