Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Agilitet avgörande för små och medelstora företags överlevnad – enligt hälften av företagarna kommer de annars inte att existera 2023

Teknikdriven produktivitet och innovation ses som en avgörande faktor för bestående framgång

Ricoh Europe, London, 14:e februari 2018 – Att utveckla sin agilitet är högsta prioritet för de SMB-företagare i Europa som vill dra nytta av en digital arbetsplats. Enligt en ny undersökning framtagen av Ricoh Europe, säger en majoritet (86 %) av de 1 608 SMB-företagare som deltog i undersökningen, att de aktivt fokuserar på att förbättra sitt företags agilitet under 2018.

Hälften av respondenterna (51 %) kommer specifikt att introducera ny teknologi för att snabbare kunna agera på nya trender och möjligheter, medan 52 % anser att de kommer att misslyckas i sina affärer inom fem år om de inte uppdaterar sin arbetsplatsteknik.

SMB-företagarna prioriterar helt klart teknologi som riktar sig till de anställdas huvudsakliga behov. De anser att den största positiva inverkan på deras företag kommer att ligga inom automation (72 %), dataanalys (64 %), dokumenthantering (62 %) och videokonferenser (56 %).

Javier Diez-Aguirre, VP Corporate Marketing, Ricoh Europe säger: “Små och medelstora företag på den europeiska marknaden är mycket ambitiösa. Som ett resultat av utmanande marknadsvillkor är företagsledarna med rätta ivriga för att tidigt kunna identifiera nya möjligheter och få största möjliga utdelning. De är medvetna om att de måste vara fortsatt agila för att kunna kapitalisera på förändringar inom marknaden och värdera vilken roll teknologin spelar i detta. Det är tydligt att agilitet står högt på agendan för SMB-företagen och att företagsledarna inte ser det som en fråga enbart för större konkurrenter.”

Produktivitets- och innovationsvinster som beror på smartare arbetsplatsteknologi anses vara en avgörande framgångsfaktor. 70 % av de tillfrågade anser att teknologi är det viktigaste för företagets tillväxt, vilket ger en indikation på att det finns en stark tilltro på värdet av en arbetsplats med digitala styrkor.

Diez-Aguirre tillägger: “SMB-företagare låter sig inte luras av all upphaussad teknologi såsom virtuell verklighet och blockkedjor. I stället prioriterar de, klokt nog, att investera i de verktyg som kommer ge en verklig och positiv inverkan på sista raden. För de företagare som ännu inte tänkt på detta är det hög tid att fundera över hur teknologi kan underlätta för alla anställda att arbeta snabbare och smartare, och på så sätt göra verksamheten mer agil. Om de inte gör det kan de snart upptäcka att de står utanför marknadens fortsatta utveckling och därmed riskerar att gå under”.

Läs mer på http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/se/.

|About Ricoh|

Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2018, Ricoh Group had worldwide sales of 2,063 billion yen (approx. 19.4 billion USD).

For further information, please visit www.ricoh.se

För ytterligare information, kontakta: 

Jack Gibson 
Tel: +44 (0) 203 033 3766 
E-post: media@ricoh-europe.com 

Hemsida: www.ricoh.se
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.ABwww.facebook.com/ricoheurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press