Rapport

Mer kraft åt Europas medelstora företag


Förbered IT-ledare på medelstora företag, för framgång

De flesta IT-ledare har implementerat digitala strategier under flera år. Sedan kom Covid-19 och skakade om många företag. Även om grunderna i teamen är uppbyggda väl, har pandemin belyst många organisationers styrkor och brister. 

Nu måste de leverera teknik och tjänster som bidrar till att minimera störningar i verksamheten, förbättrar kundupplevelsen och stödja nya arbetssätt på ett säkert sätt. 

I denna nya rapport från Ricoh Europe, med forskning utförd av Opinium Research, undersöks de anställdas erfarenheter av att arbeta på distans under pandemin. Den pekar ut viktiga trender och utmaningar som försvårar affärsverksamhet. Den ger vägledning till IT-ansvariga i medelstora företag så de kan hjälpa till att uppfylla arbetstagarnas och kunders behov av att navigera sig igenom en osäker framtid.

report showing woman with laptop
Ladda ner rapporten

Detta fält är obligatoriskt*

* Krävs
* Krävs
* Krävs
* Krävs
* Krävs

Problem med distansarbete lägger hinder i vägen för medelstora företags framgång

Medelstora företag drabbas av problemen med distansarbete. Tekniska hinder påverkar produktiviteten, samarbeten och kundernas resultat, vilket gör det svårare för dem att blomstra efter pandemin. 
 
IT-ansvariga står inför utmaningen i att utrusta sina team med rätt verktyg för att bli effektivare i sitt distansarbete. En fjärdedel (24 %) av de anställda på medelstora företag säger att de inte har rätt verktyg för att leverera resultat till sina kunder, och 27 % har inte rätt utrustning för att samarbeta effektivt med sina kollegor. Det påverkar inte bara produktiviteten, utan även moralen och personalens välbefinnande, vilket gör det ännu svårare för organisationer att skapa framgång efter pandemin. 
 
Är moralen låg inom en organisation blir det svårt att arbeta synkroniserat och det påverkar samtliga avdelningar och det förlorar kunderna på. Det skapar inte bara kortsiktiga störningar inom organisationer, utan påverkar även affärstillväxten.