Rapport

Att inspirera en utspridd digital arbetsstyrka


Att driva på den digitala framtiden för marknaden.

Att driva på den digitala framtiden för marknaden

Att leda den digitala omvandlingen var inte kärnan i HR-rollen före covid-19. Nu sitter de HR-ansvariga i förarsätet. Pandemin har visat att rätt teknik är avgörande för att bibehålla personalens moral och produktivitet, samt att arbetskraftens kvalitet kan avgöra ett företags framtid.

De HR-ansvariga måste bidra till att lösa de anställdas tekniska problem. Det är viktigt för att skapa en positiv företagskultur, behålla nyckelanställda och locka till sig nya talanger.

I denna nya rapport från Ricoh Europe, med forskning utförd av Opinium Research, undersöks de anställdas erfarenheter av att arbeta på distans under pandemin. Den identifierar de viktigaste trenderna på mellanstora företag och de hinder som ligger i vägen för framgång. Den ger även vägledning för HR-ansvariga som strävar efter att uppfylla de anställdas växande förväntningar på en flexibel arbetsmiljö med människan i centrum.

report showing woman with laptop
Ladda ner rapporten

Detta fält är obligatoriskt*

* Krävs
* Krävs
* Krävs
* Krävs
* Krävs

Tekniska brister nöter ner företagskulturen i medelstora företag

I medelstora företag skadas företagskulturen av undermålig teknik. Problematiskt distansarbete tär på företagets gemenskap och de anställdas motivation, vilket äventyrar produktiviteten och moralen på lång sikt. 
 
De HR-ansvariga står inför uppgiften att skapa en stöttande digital företagskultur som fungerar för alla. 42 % av alla arbetstagare säger att deras företagskultur har blivit lidande av covid-19-restriktioner och en tredjedel (31 %) känner sig ofta omotiverade när de arbetar på distans på grund av teknik- och kommunikationsproblem. Det försvårar för företag att locka nya talanger och behålla personal, vilket äventyrar långsiktig framgång och tillväxt.  
 
Omotiverade anställda är ett tecken på att arbetsmiljön inte fungerar. Företagen måste fokusera på att sammanföra människor på nya sätt, oavsett om de är hemma eller på kontoret. Att skapa flexibla arbetsmiljöer med modern teknik och en positiv anda är ett stort steg mot att uppnå det målet.