LET’S ENABLE GROWTH WITH SMART WORKFLOWS

LÅT OSS MÖJLIGGÖRA TILLVÄXT MED SMARTA ARBETSFLÖDEN

Vi ser till att ditt företag har rätt digital miljö – så att du kan fokusera på tillväxt nu och i framtiden

Kom igång med smartare arbetsflöden och automatisering

Verksamheter kan dra nytta av smartare arbetsflöden och automatisering för att förbättra verksamheten och uppnå långsiktig tillväxt. Men hur? Var börjar du? Och vad är rätt för dina behov och storlek?
 
På Ricoh har vi insikterna, kapaciteten och erfarenheten för att hjälpa dig att upptäcka det ditt företags fulla värde – och få digital teknologi att fungera för dig.

Fallstudier för smartare arbetsflöden

Hur kan du möjliggöra företagets tillväxt på ett säkert och kompatibelt sätt – samt frigöra tid för dina medarbetare?

Automatisera arbetsflöden för effektiv verksamhet

areo

Ta bort manuella och repetitiva uppgifter

På dagens snabba marknader har det blivit en nödvändighet att arbeta effektivare och smartare. Lätt implementerad automatisering ger konkurrensfördelar genom snabbare, mer motståndskraftiga och mindre felbenägna arbetsflöden.
 
Låt oss arbeta tillsammans för att skapa smartare arbetsflöden för din organisation, precis som vi har gjort för många andra.
Kontakta oss

Säkerställ säker information, åtkomst och efterlevnad

areo

Få tillgång till information på ett enkelt sätt

87% av de medarbetarna säger att de vanligtvis har problem att söka efter ett efter dokument. Det beror ofta på information som lagras över olika system och på lokala enheter. I dessa fall kommer dina anställda antingen att lägga tid på att duplicera någon annans arbete eller bli frustrerade. Resultatet blir längre väntetid för kunder, leverantörer eller kollegor.
 
Vi skapar rätt inställning för dokumenthantering och arkivering för att hjälpa dina medarbetare att komma åt viktig information vid rätt tidpunkt från vilken plats som helst.
Kontakta oss

Ta bort klyftorna mellan processer och system

areo

Koppla samman

Många processer innehåller fortfarande manuella administrativa uppgifter eftersom systemen inte är integrerade med varandra för att koppla ihop, samla in och sammanställa data. Detta leder till ineffektivitet och tar tid från medarbetarna, som skulle kunna läggas på uppgifter som skapar värde och driver verksamheten framåt.
 
Vi ser vanligtvis verksamheter som kämpar för att "koppla samman" och förstå vad som är möjligt med systemintegrationer. Istället förlitar de sig på befintliga processer i avsaknad av alternativ.
 
Låt oss titta på hur vi kan få dina system att kommunicera och frigöra din tid.
Kontakta oss

Automatisera fakturahantering för ekonomiavdelningen

areo

Underlätta snabbare transaktioner

Ett finansteam hanterar flera dokumenttyper och format. Det betyder att de behöver mata in information i olika verktyg och programvaror – ofta med manuella uppgifter och överlämningar. Detta tar tid, och under loppet av flera transaktioner kan det bli en betydande “dold” resursbelastning. Dessutom kan det göra det svårt att hantera kassaflödet, säkerställa efterlevnad, skapa korrekta rapporter och förhindra betalningsförseningar.
 
Vi visar dig potentialen med säker och användarvänlig fakturaautomatisering.
Kontakta oss

Låt oss höras

Prata med en Ricoh-expert

Hör hur vi kan förbättra företagets produktivitet och minska dina medarbetares administrativa börda. Kontakta en av våra experter redan idag.

Kontakta oss