Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Socialt

The Ricoh Way beskriver vår organisations mål, vision och värderingar. Dessa tydliga principer utgör grunden för hela vår affärsverksamhet. De ger oss ett ramverk som styr hur vi behandlar berörda parter och varandra.

Tack vare vår expertis och spjutspetsteknologi har vi utvecklat produkter och tjänster som uppfyller våra kunders specifika behov och samtidigt förbättrar människors livskvalitet samt främjar ett hållbart samhälle.

Vår sociala inverkan

I kärnan för våra grundprinciper hittar man ”älska din nästa”. Det är ett starkt ställningstagande som inspirerar oss att positivt påverka de lokala samhällen vi verkar i.Supply Chain Management

Administration av distributionskedjan

Vi har även förbundit oss att driva vår affärsverksamhet och våra aktiviteter ansvarsfullt, rättvist och moraliskt genomgående i hela vår distributionskedja.

  • Ricohs uppförandekod för leverantörer
  • Mänskliga rättigheter i distributionskedjan
  • Minskning av distributionskedjans miljöpåverkan
  • Leverantörsgranskning
  • KonfliktmineralerCharity Partnership

Välgörenhet och Partnerskap

Vi är stolta över att stödja Alzheimers forskning genom att öka medvetenheten om demens och genom en rad volontär- och insamlingsaktiviteter.People Diversity & Inclusion

Mångfald & integration

We are committed to creating a diverse and inclusive environment where employees can bring their whole selves to work.Sustainability Products & Solutions

Produkter & lösningar

Vi har utvecklat produkter och lösningar för att förbättra känslan och upplevelsen för våra kunder.


Our commitment to the UN Sustainable Development Goals

Vi vidtar åtgärder för att uppnå FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer