Välkommen till Ricoh Sveriges presscenter

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Relaterade länkar

Fallstudier

Red Folder Stacked

Ricoh optimerar dokumentprocesser i alla branscher

Fakta om Ricoh

Fakta om Ricoh

Global Services

Ricoh Thought Leadership

Ricoh Sponsorship - Economist Conferences: Technology Frontiers

Om hur vi alla kommer att arbeta i framtiden - whitepapers, infografik och videos.

Aktuellt

Hela 82 procent känner att deras arbetssätt är omoderna och hindrar dem från att vara så effektiva som möjligt, enligt en ny Ricoh-undersökning.

Capitalise on new business opportunities.

Undersökning visar att optimerade processer potentiellt kan förbättra samarbetet och förkorta produktutvecklingstiden.

En nyligen genomförd studie från Ricoh visar att äldre back-office system hindrar 79 procent av europeiska företag från att fullt ut effektivisera sina affärskritiska dokumentprocesser.

Big data triggers business priority shake-up, according to new Ricoh study
Ökad informationsmängd ändrar företagens prioriteringar

En ny undersökning från Ricoh Europe visar att ökade informationsmängder, så kallad Big Data, medför en viktig omstrukturering av företagens affärsprioriteringar.

Överst på sidan

Överst på sidan