Ricoh Inspiration Day 2014 >>

Läs mer och anmäl dig till Ricohs inspirationsdagar.

 

Digital Maturity

Digital Maturity - Thumbnail imageI undersökningen "Digital maturity: The next big step" som Coleman Parkes Research har utfört på uppdrag av Ricoh är det 71 procent av företagsledarna som känner sig säkra på att deras verksamheter klarar att nå en digital mognad på fem års sikt. Undersökningen visar också att 77 procent av företagsledarna har prioriterat målet att nå digital mognad.

Digital Maturity