Ökad informationsmängd ändrar företagens prioriteringar

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Ökad informationsmängd ändrar företagens prioriteringar

Stockholm den 19 september, 2012 – En ny studie från Ricoh Europe visar att ökade informationsmängder, så kallad Big Data, medför en viktig omstrukturering av företagens affärsprioriteringar.

Rapporten som Coleman Parkes har genomfört på uppdrag av Ricoh, har titeln Ricoh Document Governance Index 2012 och grundar sig på 1 075 intervjuer med beslutsfattare och högre tjänstemän runt om i Europa. Resultaten i rapporten jämförs med 2009 års resultat och analyserar hur dokumentprocesser hanteras, det vill säga de processer som ser till att företagen är vinstdrivande, att personalen stannar kvar och att juridiska kravs följs.

Rapporten visar på de stora globala trender som påverkar företagen idag. Bland dem nämns ökad informationsmängd eller Big Data, där 90 procent av de svarande företagen uppger att den enorma mängd information som behandlas är det främsta hindret för att hantera viktiga affärsprocesser, samt tar fokus från vinstdrivande aktiviteter. Att hantera allt fler leverantörs- och säljkanaler och nya tillväxtområden är andra områden som påverkar företagen och ger upphov till ytterligare informationsmängder som måste administreras.

Ytterst har dessa trender en radikal effekt på företagens prioriteringar. Undersökningen visar att på bara tre år har europeiska företag flyttat fokus från kostnader, effektivitet och miljö till affärsrisker. 65 procent av respondenterna säger att de satt upp mål för affärsrisker i relation till sina affärskritiska dokumentprocesser, det är fyra gånger fler än 2009. Vikten av transparens avseende övergripande affärsmål anses central och 65 procent säger att deras mål för processer är i paritet med företagets övergripande mål. 2009 var det endast 15 procent som sa detsamma.

Resultaten skiljer sig rejält från de i Ricoh Document Governance Index 2009. För tre år sedan låg fokus på kostnader och effektivitet, med 67 respektive 59 procent, jämfört med dagens 43 och 51 procent. Miljömässig hållbarhet är ett annat område som företagen verkar förbise när de tvingas hantera större informationsmängder, fler kanaler och nya marknader. Endast 33 procent har angivit miljömässig hållbarhet, vilket blir det lägst prioriterade området jämfört med för tre år sedan (41 procent).

– Det är uppenbart att de snabba förändringarna i affärsklimatet har medfört stora prioriteringsändringar hos europeiska företag under de senaste tre åren. Förändringstakten kommer troligtvis även att fortsätta inom en överskådlig framtid, säger Mia Hussner, CIO, Ricoh Sverige AB.

– Att reagera på marknadstrender genom att styra om resurser kan öka riskerna inom andra delar av företaget, speciellt i osäkra tider. Det kan förhindras genom att anpassa alla viktiga dokumentprocesser och säkerställa att alla områden i företaget får den uppmärksamhet som krävs, att de är optimerade och redo att möta morgondagens utmaningar, fortsätter Mia Hussner.

Hämta undersökningen och läs mer här.

Om Ricoh Document Governance Index 2012
Ett nytt perspektiv: Ricoh Document Governance Index 2012 är en undersökning som Coleman Parkes Research har genomfört på uppdrag av Ricoh Europe PCL. Den ger en uppdaterad bild av hur affärskritiska dokumentprocesser hanteras i företag över hela Europa och bygger på Ricohs tidigare index - Ricoh Document Governance Index 2009 och Ricoh Process Efficiency Index 2011.

Undersökningen fokuserar på affärskritiska dokumentprocesser – organisationers kärnaktiviteter som upprepas ofta och regelbundet. De kan vara dokumentintensiva, men framförallt har de en direktverkan på företags samverkan med både kunder och anställda. De omfattar dokumentprocesser inom HR, ekonomi, upphandling samt leverantörs- och kundreskontra.

Undersökningen omfattar 1 075 intervjuer av beslutsfattare, högre tjänstemän och andra anställda inom stora (1 000+ anställda), medelstora (500-999 anställda) och små (mindre än 500 anställda) organisationer i Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark), Spanien, Schweiz, Storbritannien och Irland.

Organisationerna återfinns inom sektorerna utbildning, juridik, kommun/energi, hälso- och sjukvård, offentlig sektor, detaljhandel samt bank och finans. Kvalitativa intervjuer genomfördes även med europeiska beslutsfattare i syfte att få insyn i hur de hantererar sina affärskritiska dokumentprocesser.

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specialising in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group, operates in more than 200 countries and regions. In the financial year ending March 2012, Ricoh Group had worldwide sales of 1,903 billion yen (approx. 23 billion USD).
The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialised industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.
Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees.

For further information, please visit
www.ricoh.se

För ytterligare information, kontakta:
Ricoh Sverige AB
Mia Hussner
CIO 
Tel: 08-734 19 47
E-post: mia.hussner@ricoh.se
www.ricoh.se

Eller

Ricoh Sverige AB
Magnus Christerson
Marketing Director
Tel: 08- 734 33 00
E-post: magnus.christerson@ricoh.se
www.ricoh.se

Följ oss på Facebook: www.ricoh-europe.com/ricoheurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

Överst på sidan