Integrated IT Lifecycle Services

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Relaterade länkar

Broschyr

Brochure Integrated IT Lifecyle Services

Hämta broschyr Integrated IT Lifecycle Services

Mer information ?

Kontakt

Ta reda på hur Ricoh kan öka din IT-effektivitet

Fallstudier

Läs mer om Ricoh IT-tjänster fallstudier.

Ricohs Integrated IT Lifecycle Services, eller "- Integrerade IT-tjänster", är kompletta  tjänster och funktioner som kompletterar och stärker upp den egna IT-organisationen där det behövs i stora nationella och internationella organisationer.

Vårt serviceerbjudande omfattar:

• Produktutvärdering
• Hantering av produktförsörjning
• Konfiguration & installation
• Servicedesk
• Drift, underhåll & support
• Tjänster för återtag och dataradering

Ricoh hjälper till att anpassa och hitta effektiva lösningar för era IT-utmaningar, det ger er högre produktivitet och förbättrade affärsmöjligheter samtidigt som ni sänker kostnaderna för underhåll av er IT-infrastruktur.

Med vår pålitliga IT-support, baserad på ”best practice”, får ni ut mer av era interna resurser. Genom att outsourca vissa delar och komplettera med resurser och tjänster från Ricohs pålitliga organisation kan ni koncentrera er på era strategiska förbättringar.

Enkel och kostnadseffektiv support

Ricohs Integrerade IT-tjänster är utvecklade för maximal flexibilitet och effektivitet. Via rådgivning och samarbete fastställer vi de tjänster och funktioner som ger mest värde för er organisation och maximal avkastning på er investering.

Våra tjänster förenklar er budgetplanering med maximal tydlighet och kontroll av den support du får, tack vare vår transparenta och kostnadseffektiva debiteringsmodell.

Effektiv och skalbar leverans

Vår servicedesk är en single-point-of-contact för all vår IT-support, vilket garanterar en effektiv och koordinerad service oavsett vilket område ärendet gäller.

Ricoh är en internationellt etablerad leverantör av informations-, kommunikations- och dokumentstöd. Vi kan leverera vårt serviceerbjudande inom hela Europa för en jämn, pålitlig och transparent support för alla era affärsområden.

Kontakt

Överst på sidan

Varför Ricoh

 • Ricoh - IT at the heart of business
  IT i verksamhetens centrum

  Vi förstår hur viktigt IT är för att stödja våra kunders verksamhet, och har åtagit oss att hantera de utmaningar våra kunder står inför.

 • Ricoh - Comprehensive support & delivery
  Stöd för hela IT-miljön

  Vi erbjuder ett omfattande utbud av IT-supporttjänster. Både på plats och i molnet som alla övervakas av vårt servicecenter.

 • The difference of Ricoh IT Services
  The Ricoh Difference

  Läs mer om våra beprövade och väl fungerande processer och tjänster för informationshantering som säkerställer överlägsna IT-tjänster.

 

Överst på sidan