Våra värderingar

Harmonisera. Förenkla. Främja. Värderingar som

Värderingar som gynnar våra kunder, vår verksamhet och vår miljö

Värderingar som hjälper oss att överträffa alla förväntningar

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Relaterade länkar

  • Vårt varumärke

    imagine. change. Ricoh förändrar genom fantasi, klarsynthet och visioner.

Allt vi gör vid Ricoh bedöms gentemot tre värderingar: verka i harmoni med miljön, förenkla liv och arbete och främja kunskapsutveckling. Dessa tre värderingar, när de tillämpas med övertygelse och innovativt tänkande, hjälper människor att ta vara på sina idéer, utveckla dem till produkter och lösningar av större värde och skapa ett mer behagligt liv i en hållbar och bättre skyddad miljö.

Vi arbetar i enlighet med våra värderingar, inte bara i dag utan även på lång sikt, för att förbättra miljön för framtida generationer. Här presenterar vi våra värderingar mer ingående.

Verka i harmoni med miljön

Vi bidrar till det globala miljöskyddet genom våra produkter och tjänster. Genom löpande utvärderingar och förbättringar av våra produkter och tjänster hjälper vi våra kunder att öka sin miljöanpassning.

Förenkla liv och arbete

Alla kan njuta av funktionerna och effektiviteten hos Ricohs produkter och tjänster.

Vi garanterar att våra kunder kan utnyttja funktionerna och möjligheterna i Ricohs produkter till fullo genom att göra dem enkla att använda och underhålla.

Vi utvecklar energibesparande produkter för att minska miljöpåverkan.

Vi erbjuder konsulttjänster för att hjälpa till att minska miljöpåverkan från kontorsutrustning.

Vi erbjuder lättförståelig användbarhet för maximal produktivitet kombinerat med minimerad användarutbildning.

Främja kunskapsutveckling

Vi hjälper våra kunder att skapa mervärde genom att förenkla och rationalisera kunskapsspridning.

Vi förmedlar våra strukturella och operativa kunskaper till våra kunder.

Vi inspirerar kunderna att skapa nya värden genom att förenkla kunskapsintensiva arbetsuppgifter och att dela med oss av intern kunskap som vi fått via interna system inom Ricoh-koncernen.

Vi levererar lösningar som gör att anställda enkelt kan skanna och skriva ut från sina egna arbetsstationer, i huvudsak till en multifunktionsskrivare.

Ricohs ageranden

För att värderingar ska förverkligas måste de uttryckas genom agerande. Vi har tre.

  • Agera snabbt.

  • Tänk först på kunderna.

  • Tänk affärer.

Allt vi gör fokuserar på kombinationen av värderingar och ageranden.

Överst på sidan