Hållbarhetsrådgivning

Ökad tillväxt genom minskad förbrukning.

Bättre hållbarhet, mindre papper, mindre energi, lägre kostnader.

Gör vardagens verksamhetsprocesser mer hållbara.

Fem steg för ett företag, ett stort steg mot en hållbar utveckling.

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Relaterade länkar

  • Miljöanpassade kontorslösningar

    Tree trunk.

    Våra miljöanpassade kontorslösningar omfattar en rad erbjudanden som kan minska ert företags miljöpåverkan, bl.a. rådgivning om hållbar utveckling, miljöanpassad teknik och återanvändning av certifierad utrustning. 

I en värld där medvetenheten kring miljöfrågor ökar allt mer är hållbarhet inte bara en fråga om minskade kostnader och ökade nettoinkomster, utan också om att få företaget eller varumärket att göra ett bättre intryck hos kunder och leverantörer.

Sustainability Optimisation Programme

Ricoh är uppdaterade när det gäller den senaste utvecklingen inom hållbarhet och erbjuder en välbalanserad mix av programvaror, tjänster, maskinvaror och förändringsledning, baserad på tillförlitliga undersökningar. Ricohs konsulttjänster för hållbarhet hjälper till att minska koldioxidutsläppen och den totala ägandekostnaden (TCO, Total Cost of Ownership) för dokumentproduktionen. Vårt hållbarhetsprogram för optimerad resursförbrukning ger omedelbara, mätbara resultat i fem steg.

Bädda in


Steg 1: Nulägesanalys

All relevant information om dokumentmiljön samlas in och kvantifieras. Med hjälp av dessa data skapar sig Ricoh en förståelse av utgångsläget när det gäller total ägandekostnad och koldioxidutsläpp, inklusive pappersförbrukning. 

Steg 2: Design av optimerad lösning

Nulägesanalysen ger grunderna för hur en optimerad utskriftslösning ser ut. I steg två tas en plan fram som tydligt pekar ut faktorer som kan förbättras och mål för total ägandekostnad och koldioxidutsläpp ställs upp. Förbättrad hållbarhet kan uppnås genom diverse olika rekommendationer, t.ex. genom att använda miljöanpassad utrustning, förändringar av dokumentflöden och medvetna slutanvändare.

Step 3: Implementering

Det är de olika faktorerna som identifierats i analysen och i designfasen som ger de positiva effekterna på energi- och pappersförbrukningen liksom på det totala koldioxidutsläppet. I steg tre tillämpas planen – enheter installeras och konfigureras och slutanvändarna utbildas för ökad miljö- och kostnadsmedvetenhet.

Steg 4: Styrning

Alla enheter som är en del av det nya dokumenthanteringsflödet är utrustade med programvaror för fjärrdiagnostik och fjärrövervakning vilket gör styrning och uppföljning enkelt. Genom att kontinuerligt jämföra det faktiska koldioxidutsläppet med det uppställda målet kan man vid behov ingripa. Det säkerställer att de ekonomiska och miljömässiga vinsterna uppnås.

Steg 5: Neutralisera

Ricohs miljöpartners kan vara säkra på att deras dokumentarbetsflöde lämnar minsta möjliga koldioxidavtryck efter sig, tack vare optimerad maskinpark och processer, energieffektiv utrustning och bättre utskriftsvanor hos användarna. När de fyra föregående stegen har genomförts kan företaget neutralisera de resterande, oundvikliga koldioxidutsläppen från sin utskriftshantering genom att kompensera för dem med utsläppskrediter som genererats av gröna energiprojekt som Ricoh investerat i. 
 
Nästa steg

Med Ricohs hållbarhetsprogram för optimerad energi- och resursanvändning blir en organisation både mer hållbar och mer konkurrenskraftig. Programmet bygger på metoder som certifierats av British Standards Institution, en ledande global leverantör av standarder och ledningssystem.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?
Kontakta Ricoh via ett formulär

Överst på sidan