Business Process Services

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Ricohs Business Process Services erbjuder fullständigt managerade, skalbara outsourcingslösningar som hjälper dig att effektera din verksamhet och öka dina resultat.

Med vår hjälp kan du minska de resurser som krävs för att stödja dokumentprocesser i många av dina centrala avdelningar.

Vi hjälper er till mer effektiva interna informationsarbetsflöden, men även att omvandla era externa kommunikationsflöden från pappersbaserade format till flerkanaliga format som möter de förändrande kraven hos din målgrupp. Det ger er nöjdare kunder och lägre kostnader.

Genom att utnyttja vår branschexpertis får era medarbetare mer tid att fokusera på er kärnverksamhet, vilket ökar er effektivitet, förbättrar era affärsresultat och sparar pengar.

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig att förenkla dina dokumentprocesser.

Outsourcing av dokumenthantering

Man in an office looking forward.
Outsourcing av dokumenttjänster

Dra nytta av fördelarna med outsourcade dokumenttjänster som levereras i era lokaler med er egen utrustning. Det kan handla om skrivarrum, posthantering, skannings- och arkiveringstjänster eller att se till att avdelningens utrustning är tillgänglig för alla användare. Ricoh ser till att rätt resurser är tillgängliga när de behövs.

Woman standing at an office window holding a folder.
Outsourcing av dokumentprocesser

Genom att skapa sig en förståelse av er verksamhet och hur ni i nuläget hanterar dokumentflödet kan Ricohs konsulter fastställa ett arbetsflöde för dokumentprocesser som passar era behov och som gör verksamheten mer effektiv. När ni lägger ut vissa eller alla dokumentprocesser på oss ser vi till att ni får rätt information när ni behöver den.

Överst på sidan

Relaterade länkar