Människor, teknik och processer

Framgångens tre grundstenar.

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Relaterade länkar

  • Miljöanpassade kontorslösningar

    Tree trunk.

    Våra miljöanpassade kontorslösningar omfattar en rad erbjudanden som kan minska ert företags miljöpåverkan, bl.a. rådgivning om hållbar utveckling, miljöanpassad teknik och återanvändning av certifierad utrustning. 

Att förbättra hanteringen av affärsdokument, den information de innehåller och deras värde i organisationen som helhet kräver en noggrann granskning inte bara av den teknik som används för att distribuera och få tillgång till information, men också av de processer som ligger bakom informationshanteringen och av medarbetarnas sätt att producera och använda information. 
Vår metod består i att titta på människor, processer och teknik inom en organisation – och optimera varje del.

Människor

Det största hindret för förbättringar eller förändringar av dokumentprocesserna är ofta medarbetarnas motstånd till ny program- eller maskinvara eller nya tillvägagångssätt. Ricoh har som målsättning att bättre förstå hur era medarbetare arbetar, så att vi kan stödja dem när de effektiviserar sitt sätt att hantera dokument.

Processer

Vi tittar inte bara på utdata, utan studerar hela dokumentprocessen från indata via bearbetning till utdata. Hur når information in i verksamheten, hur ser dokumentflödet ut inom verksamheten och hur får medarbetarna tillgång till information när de behöver den? Genom att omorganisera arbetsflödet kring dokumentprocessen och förbättra infångst och lagring, distribution och arbetsflöde säkerställer vi att dina medarbetare får tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt.

Teknik

Vi tittar på all teknik inom er verksamhet i relation till informationshantering; maskinvara, programvara och system. Vi tar hänsyn till bästa praxis inom branschen och använder Ricohs expertis för att implementera den teknik som ni behöver.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?
Kontakta Ricoh via ett formulär

Överst på sidan