Hälso- och sjukvård

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Healthcare Infographic ImageEn allsidig och högkvalitativ vård bör finnas tillgänglig för alla. Den åldrande befolkningen orsakar emellertid fortsatta påfrestningar för sektorn. Trycket är stort på vårdleverantörer i deras arbete med att leverera fortsatt hökvalitativ patientvård på ett så komplext område.


Dessutom har vårdssystem och -processer blivit än mer komplexa nu än tidigare. Med allt mer teknik som telemedicin, telehälsa, televård och elektroniska patientjournaler krävs nu kraftfulla dygnet-runt-system och funktionalitet för vårdalternativ som levereras på distans. Kopplat till en lagstiftning som säger att patienter har rätt till valmöjligheter, rätt att välja vem och var någonstans de får sin vård, upplever sektorn en större belastning vid journalhantering och arbetsflöden för patientuppgifter.


Vårdleverantörer svarar på dessa utmaningar genom att söka bättre, effektivare prestanda och tjänster som drivs av teknik- och informationshanteringsprocesser. På Ricoh inser vi att vårdsektorn behöver tjänster som fungerar omedelbart, felfritt och användarvänligt och för att hjälpa dem att processa med beprövad strategi och hantering erbjuder vi vår expertis.

Som svar på hälso- och sjukvårdens utmaningar och möjligheter erbjuder Ricoh ett urval tjänster och lösningar som effektiviserar hela arbetsflödet. Dessa inkluderar::

  • Frigör din personals tid så att de kan fokusera på patienthälsa och -tillfredsställelse genom en optimering av skrivarparken. Lösning reducerar det antal system och maskiner som personalen behöver

  • Förbättra dokumentens livscykel med en skräddarsydd MDS-lösning som säkerställer att rätt personer i ditt företag får rätt information i rätt tid

  • Erbjud patienter bra tjänster genom att använda IT- och administrativa resurser på ett effektivare sätt. Vår intelligenta fjärrhanteringslösning @Remote, inkluderar ett paket med verktyg som övervakar och -hanterar enheterna från en enskild plats

  • Säkerställ att ni hanterar era dokument på ett optimalt kostnadseffektivt sätt, tillhandahåller rätt teknik och service så att era patienter får rätt vård och hjälper er verksamhet att bli ännu mer konkurrenskraftig

Ricohs lösningar ger en mer automatiserad, fokuserad och effektiv vård. Lösningarna fokuserar på digitalisering, logistik och systemintegration för att erbjuda bättre skräddarsydd patientvård. Ricoh har:

  • Förbättrat patientvården genom att hjälpa USP & QUIRON Hospital Group migrera till ett elektroniskt journalsystem och dela informationen mer effektivt, skydda patientens sekretess och reducera administrativa kostnader genom strategiska konsulttjänster för dokumenthantering

  •  Tillämpat principerna för MDS-tjänster genom att hjälpa det tyska sjukhuset Klinikum Offenbach förbättra affärseffektiviteten med en 35%-ig till 40%-ig reduktion av dokumentkostnaderna. En rätt storleksanpassad lösning som förenklar dokumentens arbetsflöden, effektiviserar driften och minskar antalet enheter

  • Utvecklat ett skräddarsytt digitalt dokumenthanteringssystem som täcker både patientjournaler och administrativa processer som var integrerade i den existerande IT-infrastrukturen inom Katholische Hospitalvereinigung Weser-Egge, ett vårdföretag i Tyskland med ett flertal anläggningar.

För att läsa mer kan du klicka på aktuell länk ovan, eller se alla våra fallstudier inom vårdsektorn här.

Överst på sidan

Bädda in

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?
Kontakta Ricoh via ett formulär

Överst på sidan

Relaterade länkar

Talhantering

Talhantering

Vi erbjuder såväl analoga som digitala system inom talhantering. Våra lösningar skräddarsys alltid så att de passar perfekt för kundens speciella behov och förutsättningar.

Humans & Machines

Economist Intelligence Unit. Humans and machines.