Finanssektorn

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

För att kunna erbjuda bra kunderbjudanden och innovativa nya produkter, krävs det att regler och juridiska frågeställningar hanteras noggrant. Ökade säkerhetsnivåer, branschregleringar och -kontroller skapar ett ännu större behov av datastyrning. 


Forskning visar att hälften av företagen i Europa är riskexponerade beträffande regelefterlevnad och informationsläckage. Dessutom påstår nästan en fjärdedel av företagen att deras informationssäkerhet är sämre nu än 2009, medan endast 25% av de tillfrågade i finanssektorn anser att de har klarat av de utmaningar som består av att säkerställa informationssäkerheten gällande affärskritiska dokument. 1


Ricohs tjänster och lösningar betonar säkerhet och erbjuder en snabb avkastning på genomförd investering med en lägre kapitalinvestering. På så sätt kan organisationer i finanssektorn snabbt förverkliga sina huvudmål, inklusive:

 • Förbättrad flerkanalig kundupplevelse, och en minskning av antalet mänskliga fel

 • Datasäkerhet och efterlevnadshantering

 • Förbättrad processeffektivitet och minskade kostnader för process- och kundhantering

1Coleman Parkes Research genomförde en undersökning med företagsledare över hela Europa under 2012, http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/anewperspective/

Ricoh fokuserar på att era finansiella tjänster ska kunna förutse kundernas behov genom att leverera en flexibel och skalbar affärsplattform. Vår teknik och våra processer hjälper er att reducera kostnader med hjälp av ett urval tjänster och lösningar:


 • Öka effektiviteten på din arbetsplats genom att digitalisera pappersdokument till elektroniska format. Ricohs MDS-tjänster (dokumenthanteringstjänster) hjälper er att reducera era kostnader inom hela verksamheten, vare sig det handlar om ett enskilt kontor eller ett multinationellt företag

 • Skräddarsy er verksamhet globalt med Ricohs Streamline NX-lösning, ett kraftfullt paket med skalbara, integrerade dokumenthanteringsprogram som ger finansiella organisationer möjlighet att införa en standardiserad och intelligent dokumenthanteringslösning på alla kontor

 • Optimera existerande dokumentprocesser för kostnads-  och tidseffektivitet genom ett samarbete med vårt team inom outsourcing. Ricohs specialistkunskaper erbjuds som skräddarsydda konsulttjänster. Dessa fokuserar på specifika utmaningar som finns inom finanssektorn. 

 • Våra miljöanpassade tjänster och lösningar för bättre hållbarhet inkluderar hållbarhetsprogrammet för optimerad energi- och resursförbrukning som neutraliserar koldioxidutsläppet från företagets dokument- och informationshantering. Våra @Remote Green Reports ger åtkomst tillskrivarparkens användningshistorik vilket erbjuder företgen ett verktyg att utveckla och spåra miljöanpassade utskriftsinitiativ. 

Ricoh har stor erfarenhet genom sitt samarbete med några av världens ledande finansföretag. Våra skräddarsydda projektlösningar har inkluderat:


 • En ledande bank med nära 100 miljoner kunder globalt förbättrade sin styrka och integritet i kundkommunikationen genom ökad flexibilitet och kapacitet. Möjligheter att skriva ut i fler format och reducerade produktionskostnader förverkligades genom Ricohs utskriftsanalys och konsulttjänster.
 • Ricoh stödjer ledande Fortune Global 500 försäkringsbolag för att erbjuda bättre kundservice, minskade kostnader och eliminerade affärsrisker med en outsourcad dokumenttjänst - som bearbetar över 60 miljoner dokument varje år
 • Bankjätten Caceis tog hjälp av Ricoh för att driftsätta en multifunktionslösning som klarar miljöanpassade utskrifter, utan att dokumentsäkerheten äventyras.
 • Debeka, ett finansföretag i Tyskland, som behandlar enorma datavolymer dagligen på grund av sina 6,3 miljoner kunder, använder en dokumentlösning från Ricoh för att upprätthålla affärseffektiviteten och optimera dokumentprocesserna.
 • Ricoh har sänkt dokumentkostnaderna med 50% för Wirecard, en av de ledande internationella elektroniska betaltjänsterna i världen, genom ett urval av dokumenttjänster som fokuserar på att skydda informationssäkerheten och förenkla dokumentprocesserna.

Ricoh är ledande inom design och support av dokumentrelaterade processer för alla dokumentcentrerade transaktioner. Läs mer i fallstudier från finanssektorn.

Överst på sidan

Bädda in

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?
Kontakta Ricoh via ett formulär

Överst på sidan

Relaterade länkar

Snabba förändringar utmanar

73 procent av tillfrågade europeiska företagsledare erkänner att deras företag behöver bli snabbare för att anpassa sig till förändrade affärsförhållanden.