Ricoh Global Eco Action 2017

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Ricoh Global Eco Action 2017

Ricoh Sverige, Solna, 1 juni 2017
Ricoh-koncernen ägnar en hel månad från och med idag den 1 juni till eventet Ricoh Global Eco Action för att uppmärksamma det ständigt pågående miljöarbetet lite extra. Årets event genomförs precis som tidigare år för att uppmuntra företagets medarbetare att tänka på miljön och engagera sig i miljöfrämjande åtgärder.

Varje enskilt operativt företag i koncernen organiserar egna aktiviteter som reflekterar respektive lands och regions förutsättningar, och ett par gemensamma aktiviteter för hela Ricoh Group genomförs på måndag den 5 juni som är FN:s världsmiljödag. Ricoh Global Eco Action startade 2006 och i år är det tolfte gången eventet genomförs.

I samband med att Ricoh Group påbörjade sin 19:e treåriga strategiplan (MTP19) sattes nya miljömål för koncernen som strävar efter att eliminera utsläppen av växthusgaser genom hela värdekedjan till senast år 2050. Ricoh Group kommer att förstärka sina miljöåtgärder och strävar efter ett samhälle helt fritt från koldioxidutsläpp baserat på Parisavtalet som trädde i kraft förra året.

För att nå sitt mål behöver Ricoh Group vidta en hel rad åtgärder, inklusive många energibesparande aktiviteter och aktivt välja att använda förnybar energi. Ricoh har som det första japanska företaget anslutit sig till RE1001 ett globalt initiativ för företag som enats om att använda 100 procent förnybar energi.

Ricoh lägger stor vikt vid aktiviteter som Ricoh Global Eco Action som ger möjlighet för alla Ricoh-anställda runt om i världen, cirka 100 000 personer, att uppmärksamma behovet av att bevara miljön på vår dyrbara planet. Ricoh uppmuntrar alla att delta i aktiviteter och dela information i syfte att engagera anställda, dess familjer och vänner, lokalbefolkning och kunder för att utöka omfattningen av de miljöåtgärder som organiseras.

Exempel på årets insatser:
Aktiviteter som genomförs den 5 juni

 • Ricoh släcker alla sina Ricoh-ljusskyltar tillhörande koncernföretagen runt om i världen.
 • Den 5 juni kommer all energi som används av Ricoh Group över hela världen att vara förnybar. Energin kommer att tillhandahållas genom vårt certifikat för förnybar energi.
 • Anställda kommer att uppmanas att bära gröna kläder och/eller accessoarer för att uppmärksamma Ricoh Global Eco Action Month.
 • Ricoh Company Ltd. håller en konferens och bjuder in en extern organisation som uppmanar företag att överväga möjligheten att använda förnybar energi. Via dialog med sina intressenter kommer Ricoh att leda åtgärder för att möjliggöra för andra företag att bidra och därmed gemensamt uppnå ett koldioxidfritt samhälle.

Andra aktiviteter

 • Ricoh Asia Pacific Pte Ltd.
  Håller ett event i Singapore som heter Eco Action Day Circular Economy Industry Roundtable. Ricoh håller en paneldiskussion med representanter från företag, regeringar och medborgare.
 • Ricoh Europe PLC
  Deltar i en resursbevarande aktivitet för biologisk mångfald tillsammans med NPO Royal Parks Foundation och volontärarbetare i Regent Park, London.
 • Ricoh USA, Inc.
  Startar ett projekt för att minska antalet fåglar som kraschar in i glasrutor genom att fästa ark som skrivs ut av Ricoh-maskiner på fönsterglas. ("Homerun for Birds, Zero Strikes").
 • Ricoh Japan Corporation
  Deltar i en renhållningsaktivitet för Arakawafloden tillsammans med medarbetare, deras familjemedlemmar, kunder och lokalbefolkning för att lära sig om djurlivet i denna flod och hur man skyddar djuren på bästa sätt.
 • Anställda inom Ricoh Group
  Uppmanas att skriva ett miljölöfte på nätet som visar att de engagerar sig och att de tänker delta i miljöfrämjande aktiviteter både hemma och på arbetet.

Utmärkelser
I år kommer avdelningen Ricoh Sustainability Management Division att uppmärksamma de medarbetare som engagerar sig och bidrar på bästa sätt i globala miljöfrämjande åtgärder.

 • Uppmärksamma grönklädda ”miljömodemedvetna” medarbetare
  Ricoh kommer att dela ut priser till individer eller grupper som bidrar till aktiviteter och klär sig i gröna kläder lämpliga för miljöfrämjande aktiviteter.
 • Uppmärksamma grupper som genomför samarbetsåtgärder som inkluderar intressenter
  Ricoh kommer att dela ut priser till grupper som breddat sina insatser genom att bjuda in andra intressenter som kunder och lokalbefolkning.

1RE 100 ̶ Ett globalt initiativ som upprättats av företag som enats om att 100 procent av den energi som krävs till deras verksamheter ska anskaffas från förnybara energikällor. Ricoh har förbundit sig att använda minst 30 % förnybar energi 2030 och 100 % år 2050.

Överst på sidan

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company that has been transforming the way people work for more than 80 years. Under its corporate tagline – imagine. change. – Ricoh continues to empower companies and individuals with services and technologies that inspire innovation, enhance sustainability and boost business growth. These include document management systems, IT services, production print solutions, visual communications systems, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2017, Ricoh Group had worldwide sales of 2,028 billion yen (approx. 18.2 billion USD). For further information, please visit: www.ricoh.se.


För ytterligare information, kontakta:
Nina Palm, Senior Compliance & CSR Coordinator, Ricoh Sverige AB   
Tel: 08-734 19 26, e-post: nina.palm@ricoh.se

Magnus Christerson, marknadsdirektör, Ricoh Sverige AB
Tel: 08-734 18 68, E-post: magnus.christerson@ricoh.se

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB, www.facebook.com/RicohEurope   
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ricoh-sverige-ab
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

Överst på sidan