Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Koldioxidneutral grafisk kommunikation

Fokus på hållbarhet är snart en förutsättning för att skapa nya affärer och kunder efterfrågar allt oftare material med låg miljöbelastning som är i linje med deras egen interna policy.
Med Ricohs tjänst för koldioxidneutral grafisk kommunikation kan ni beräkna varje utskriftsjobbs klimatpåverkan, optimera processen där så är möjligt och sedan kompensera för återstående, oundvikliga utsläpp.
Vi erbjuder en trestegsmetod för att analysera, optimera och neutralisera era utsläpp:
1. Analysera aktuellt koldioxidutsläpp
Först fastställer vi de årliga utsläppen för er utskriftsverksamhet. Vi analyserar era produktionssystem, vilket papper som används, energiförbrukning, leveransavstånd för material och våra serviceteknikers resor för att serva maskinerna.
2. Optimera koldioxidavtrycket
Vi hjälper er att minimera energiförbrukningen, föreslår sätt att minska utskriftsspill och granskar återvinningsmetoder.
3. Neutralisera återstående oundvikliga utsläpp
Det sista steget är att neutralisera de återstående utsläppen via certifierade utsläppskrediter. I projekt som faller under FN:s ramkonvention om klimatförändringar och ren energi som vi investerar i.
Som en del av vår årliga certifiering för koldioxidneutral utskrifthantering övervakar vi löpande era processer för att förbättra och därmed minska era utsläpp ytterligare. Certifieringen ger er en bekräftelse på att varje sida som skrivs ut i ert produktionssystem har koldioxidneutraliserats via Ricohs utsläppskrediter.

Funktioner och fördelar

Ricohs program för en koldioxidneutral utskriftshantering hjälper er att implementera nya miljöprocesser.
Medlemmar drar nytta av:
En validerad metod
Ricoh var först i branschen att erhålla ISO16759-certifiering för sin koldioxidräknare. 

Programmet är godkänt av
British Standards Institution (BSI), ett globalt oberoende standardiseringsorgan, känt för sina kraftfulla tester. 

PR-underlag
Som medlem får ni tillgång till tjänster, verktyg och marknadsmaterial för att marknadsföra er status och ert engagemang för miljön. Genom att använda vår koldioxidräknare kan ni också visa att varje jobb ni producerar koldioxidneutraliseras genom Ricoh.
Kostnadsbesparingar och ökad omsättning Hållbart arbete gör mer än att begränsa klimatförändringarna och skydda naturresurserna. Det antas också ofta av kostnadsskäl. Genom att förbruka mindre energi och färre råvaror kan ni spara pengar och öka marginalerna.

Relaterade tjänster