Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Kundkommunikation

Dagens större organisationer och företag utvecklas vanligtvis genom olika fusioner och förvärv vilket brukar innebära att kunddata finns på en mängd olika plattformar. En skräddarsydd kundkommunikation är en stor utmaning om man behöver extrahera relevant data från olika förvaringsplatser.
Ricohs kundkommunikationslösningar gör det möjligt för organisationer att få åtkomst till den information som behövs för att skapa kommunikation som levererar relevant information i den mest lämpliga formen via kundens föredragna kanal.
Lösningen är en omfattande portfölj av arbetsflödesprodukter för flerkanalig kommunikationshantering - skapa personligt riktad kommunikation genom att använda våra rådgivnings- eller dataanalystjänster.
Kärnan ligger i kraftfull dataanalys som hjälper er att samla in information från flera källor för att skapa en bättre förståelse för era kunder. Mängden data organisationer samlar in växer exponentiellt och ostrukturerad data från källor som sociala medier är en utmaning. Vår lösning hjälper er att analysera stora mängder data i realtid för att få praktiska insikter om användarnas beteende och vanor så att ni kan skapa mer riktad och relevant affärskommunikation.

Funktioner och fördelar

Ricohs kundkommunikationslösningar gör mer än bara håller koll på var och hur information delas. Våra skräddarsydda lösningar hjälper er att effektivisera kostnader och kommunikationsprocesser samt hjälper er med regelefterlevnad samtidigt som kundnöjdhet och responstider förbättras.
Våra lösningar hjälper er att: 

  • Stärka era kundrelationer 
  • Öka engagemanget med era kunder 
  • Skapa ett positivt varumärke och en positiv serviceupplevelse 
  • Få mer insikt i reaktioner och beteende 
  • Samla in mer information om era kunder

Relaterade tjänster