Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

MDS-lösningar

I dagens konkurrensutsatta marknadsläge är möjligheten till effektiv åtkomst och spridning av information grundläggande för företagets framgång. Ricohs MDS-tjänster erbjuder skräddarsydda lösningar för att optimera dokumentprocesser så att korrekt information är säkert tillgänglig när den behövs.
Vår tjänst inriktar sig på tre väsentliga delar av dokumenthantering: 

 • Skapandet av information 
 • Informationsflödet inom ert företag 
 • Bearbetningen av information så att den ger affärsnytta 

Varje MDS-lösning är utformad kring era behov, både när det gäller mål och hur er verksamhet fungerar.
I nära samarbete med ert team använder vi vår beprövade metod för att fastställa den bästa konfigurationen för er organisation: 
 • Först utvärderar vi hur ert företag får åtkomst till, använder och lagrar tryckt och elektronisk information, bedömer er miljö, enheter och själva informationen
 • Vi arbetar sedan för att optimera er infrastruktur för att se till att era medarbetare har tillgång till den information de behöver för att stödja sitt arbete 
 • Sedan tittar vi på er verksamhets in- och utmatningsbeteende – vad era användare skriver ut och varför 
 • Med denna information tillgänglig fastställer vi vilken teknik som bäst hjälper er att öka produktiviteten och eliminera spill 
 • Under hela processen utvärderar vi hur era anställda svarar på förändringar och om nödvändigt, anpassar vår strategi därefter 
 • Sedan, med ett vakande öga på reglerings- och informationssäkerhetsfrågor, arbetar vi med er för att säkerställa löpande förbättringar allteftersom ert företag växer och förändras

Som en del av vår tjänst kan vi också hantera eventuella leverantörer som ingår i er dokumenthanterings infrastruktur så att ni kan effektivisera era processer och kostnader samt minska era förvaltningskostnader.

Funktioner och fördelar

Ricohs skräddarsydda MDS-tjänster utformas specifikt för er verksamhet för att hjälpa er att nyttja er information mer effektivt. Våra lösningar kommer att hjälpa er att:
Öka kundnöjdheten med snabbare svarstider
Kunder förväntar sig och förtjänar en effektiv och välinformerad tjänst. Effektivisering av dokumentprocesser hjälper medarbetare med kundkontakt att lättare hantera sina uppgifter så att de kan leverera en personlig service som resulterar i kundnöjdhet och lojalitet.
Utvinna mer värde från ert informationskapital
Våra lösningar är framtagna för att underlätta fri rörlighet av information i hela organisationen. Genom att göra informationen mer tillgänglig, anpassningsbar, sökbar, mobil och återbrukbar, förbättrar ni er förmåga att snabbt anpassa er till en föränderlig omvärld.
Förbättra produktiviteten och minska spillet
Att anpassa tekniken efter hur människor föredrar att arbeta, och hjälpa medarbetare att anpassa sig till förändringar, förbättrar genast prestanda och produktivitet. Vi hjälper er att hantera kostnaderna för era affärsprocesser genom att identifiera flaskhalsar och styra resursanvändning för att minska tidsspill och svinn och öka avkastningen på er investering.

Kundcase

Följande fallstudie visar hur Ricohs MDS-tjänster kan skräddarsys efter olika scenarier:

Hantera utskriftskostnader

Inom alla sektorer letar företag efter nya sätt att minska backoffice-kostnader utan att kompromissa på servicekvalitet eller kundnöjdhet. Våra skräddarsydda lösningar gör att företag kan optimera utskriftsvolymer, kvalitet och kostnader. Varje åtagande startar med en bedömning som slår fast utskriftsvolymer, antal användare per enhet, arbetsflöden och de vanligaste applikationerna. Med dessa insikter implementeras verktyg för att:

 • Styra utskriftsjobb
 • Kontrollera åtkomst och minska spill
 • Övervaka allokering och kontrollera respektive kostnader
 • Centralisera rapportering
 • Hantera utskriftsmiljön

Hantering av flera leverantörer

Eftersom Ricoh kan agera kontaktpunkt för icke-Ricoh dokumentlösningar kan vi minimera hur mycket tid och ansträngning det krävs av våra kunder för att hantera olika leverantörsrelationer.
Vi hanterar och mäter dagliga aktiviteter och att serviceavtal (SLA) följs så att organisationer och företag kan dra nytta av enhetliga servicenivåer. På så sätt kan företag väga ökade utgifter mot färre leverantörer för att hantera kostnader.


Relaterade kundcase

 • Vlietland Hospital

  Vlietland Hospital

  Ricoh's eRecord Connect helps Vlietland Hospital improve patient care with digitisation of patient records.

 • USP & QUIRON Hospital Group

  USP & QUIRON Hospital Group

  Ricohs eRecord Connect hjälper sjukhusgrupp att förbättra patientvården med migrering från pappersbaserade processer

 • ABN-AMRO

  ABN AMRO

  Ricoh och IBM samarbetar för att optimera dokumenthanteringen vid ABN Amro, vilket minskar den nederländska bankens kostnader med mer än 20 %

 • RatioData

  RatioData

  IT-specialisten Ratiodata som arbetar med finansiella tjänster samarbetar med Ricoh för att leverera lösningar som effektiviserar administrativa processer

 • Wico Scholengemeenschap

  Wico Scholengemeenschap

  Med Ricohs hjälp kan skolor i Belgien producera effektivare utbildningsmaterial till en lägre kostnad

Relaterade tjänster

 • Global Clariti

  Global Clariti instrumentpanel

  Den intuitiva instrumentpanelen i Ricoh Global Clariti, ett kraftfullt produktivitetsverktyg som möjliggör styrning av dokumenthanteringsprocesser i hela skrivarparken.