Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Arbetsplatshantering

Vet du hur många skrivbord som används på alla dina kontor vid varje tillfälle? Kan dina anställda boka möteslokal eller videokonferensutrustning på sitt kontor eller på annan plats genom ett och samma system? Med lösningar för övervakning och administration är det enkelt att få realtidsinformation om hur arbetsplatserna utnyttjas. Du får ett bättre underlag för investeringar i nya lokaler och kan uppnå en kostnadsreduktion på upp till 50 %.

Med Ricohs arbetsplatssystem analyseras dagligen arbetsplatsens funktion. Vi har databaserade lösningar som maximerar produktiviteten och minskar tiden som åtgår för repetitiva och administrativa uppgifter.

Oavsett om du behöver teknisk support på plats eller på distans kan våra experter samarbeta med dig för att designa, administrera och implementera den lösning som passar din verksamhet bäst.

Funktioner och fördelar

Förstärk kontorets erfarenheter med ett integrerat arbetsplatssystem Av en nyligen genomförd studie framgår att anställda anser att bättre tekniska lösningar är det som skulle påverka deras arbetsdag mest positivt.

Studier visar att bra teknik skulle ha störst positiv inverkan på de anställdas arbetsdag.

Det uppnår vi genom att hjälpa dig och ditt teknikteam att optimera dina fysiska arbetsplatser med arbetsplatssystem som utvärderar och utvecklar verksamhetsprocesser. Insamlade och påverkbara data om hantering av lokaler och inventarier bildar underlag för beslutsfattande som leder till effektivitetsförbättring, produktivitetsökning och kostnadsbesparing.

Med våra arbetsplatssystem kan du:

 • Förstärka besökares upplevelser och visa dem till rätta via självservicestationer och digital skyltning
 • Övervaka och utvärdera användningen av kostnadskrävande IT-investeringar som t.ex. interaktiva skärmar och videokonferensutrustning
 • Med en total genomlysning av arbetsplatsanvändningen utnyttjar du dina investeringar i lokaler och inventarier effektivare, du kan minska kostnaderna och fatta bättre, välunderbyggda beslut.

Våra arbetsplatssystem tillhandahåller data och det digitaliserade beslutsstöd som du behöver för att fatta smarta beslut om användning och beläggning.


Relaterade kundcase

 • AkzoNobel

  AkzoNobel

  Ricohs miljöanpassade kontorslösning Green Office hjälper Akzo Nobel att minska pappersförbrukningen med 15 % och energikostnaderna med 18 % globalt

 • NH Hotel Group

  NH Hotel Group

  International hotel group entrusts Ricoh with digital transformation project.


Are you ready to run your office optimisation?

Contact us today and get the data insights and business intelligence you need to make informed business decisions about your workplace.

Contact us