Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

IT Infrastructure Services

IT spelar en viktig roll för att företag och organisationer ska kunna vara konkurrenskraftiga, kunna nyttja nya kundkanaler och anpassa sig till förändringar i arbetsmiljön, men IT utmanar också och ställer stora krav på egen personal. Ricohs IT-tjänster är till för att underlätta med effektiva, integrerade tjänster. Oavsett om ni är ett litet företag som letar efter kostnadseffektiv och tillförlitlig support eller en internationell organisation som vill förvandla er infrastruktur, erbjuder vi kompetens och flexibla lösningar för att möta era behov.


Power Office

En samlad kontaktpunkt för ett omfattande, kostnadseffektivt och tillförlitligt IT-stöd för verksamheter som inte har någon egen IT-avdelning. Med support för slutanvändare, servrar, nätverk och kommunikationsutrustning från Ricohs IT Service Desk och leveransteam kan ni fokusera på er kärnverksamhet medan vi ser till att er IT levererar.

Power Office

Pay Per Seat

Pay Per Seat

Pay Per Seat är skapat för medelstora företag och organisationer där drift och support av flera enheter kan vara komplicerat och tidskrävande. Tjänsten Pay Per Seat erbjuder ett komplett utbud av konfigurerbara IT-lösningar och tjänster för hantering av slutanvändarnas IT-miljö. Förutom stöd till befintlig IT-infrastruktur erbjuder vi ett urval av hård- och mjukvarulösningar med en betalningsmodell som baseras på användning.


Integrated IT Lifecycle Services

Omfattande skräddarsydda IT-tjänster och support för stora och internationella organisationer som står inför globaliseringens utmaningar. Våra tjänster levererar effektiva och pålitliga lösningar för hela IT-livscykeln för att hjälpa er att öka produktiviteten, förbättra rörligheten, stödja affärsförändringar och minska kostnaderna för underhåll av er IT-infrastruktur.

Integrated IT Lifecycle Services

Related case studies

  • Hopwood Hall College

    Hopwood Hall College

    Ricoh implementerar virtuella inlärningsmiljöer som underlättar dynamisk tillgång till information och samarbete.

  • USP & QUIRON Hospital Group

    USP & QUIRON Hospital Group

    Ricohs eRecord Connect hjälper sjukhusgrupp att förbättra patientvården med migrering från pappersbaserade processer