Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Data Cleansing

Affärsinformation är en mycket viktig tillgång för företag och organisationer idag. Den potentiella risken för kostnader och skadat anseende orsakade av dataläckage har därför högsta prioritet. Ändå missar många verksamheter att hantera informationssäkerhetsrisken för restdata som är kvar i utskriftsenheter.

Med nya tekniska funktioner som t.ex. dokumentserver och skanning till e-post ökar mängden personlig och konfidentiell information som finns på skrivare och multifunktionsenheter. Detta utgör en risk vid avyttring av använd utrustning.

Ricohs säkra avyttringstjänst efter avtalets slut raderar återstående information som finns på era använda enheter så att den inte kan återskapas. All data, både fysisk och digital elimineras och därmed försvinner också säkerhetsrisken. Varje steg i processen dokumenteras för att ge er granskningsbara bevis på att all data har raderats eller kasserats på ett säkert sätt.

Funktioner och fördelar

Ricohs tjänst Data Cleansing är en helhetslösning för att ta bort data från använda skrivare och multifunktionsenheter.

Med vår tjänst Data Cleansing kan ni förvänta er:

  • En heltäckande datarensningstjänst som tar bort all data från alla delar av en enhet, från hårddisk till utskriftstrumma
  • En certifierad och granskningsbar metod som visar varje steg i processen och som kan nyttjas för er dokumentation
  • En nyckelfärdig tjänst som kan integreras i er policy för enheters livscykelhantering
  • Att ni kan känna er trygga med att ni har eliminerat denna ofta förbisedda risk