Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Säker skanning och arkivering

Känslig information kan vara i riskzonen under hela sin livscykel, i synnerhet om den hanteras i en dåligt kontrollerad dokumentmiljö. Med Ricohs tjänst för säker skanning och arkivering som levereras från våra säkra produktionscenter kan du känna dig trygg med att er information är skyddad.
Ricoh erbjuder en helhetslösning för att hjälpa er att digitalisera era pappersbaserade arbetsflöden så att affärskritisk information blir lätt att hitta, hämta och hantera. Vår tjänst hämtar och indexerar och lagrar sedan era dokument säkert så att ni får snabb tillgång till informationen där och när ni behöver den som mest.
Vårt högsäkerhetserbjudande omfattar fysisk säkerhet som väktare på plats och TV-övervakning dygnet runt med avancerad åtkomstkontroll och brandväggar för att säkerställa dokumentsäkerhet. Vi har ett globalt ISO 27001-certifikat för säker informationshantering och vi utvecklar våra tjänster löpande allt eftersom säkerhetslandskapet förändras.

Funktioner och fördelar

Ricohs tjänst för säker skanning och arkivering skyddar era känsliga dokument medan vi hjälper er att digitalisera era arbetsflöden. Vi har kompetens att tillhandahålla lösningar för känsliga branscher som t.ex. finans- och vårdsektor och vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar i linje med er säkerhetspolicy.
Vår tjänst omfattar: 

  • Samråd med våra branschexperter för att skräddarsy en lösning för er organisation 
  • Dokumentinhämtning och förberedelser 
  • Säker skanning och indexering 
  • Arkivhanterings- och kvalitetskontroller 

Att ersätta pappersbaserad dokumenthantering med digitala processer innebär att ni kan dra nytta av
  • Minskade driftskostnader relaterade till pappersbaserade processer 
  • Snabbare interna och kundriktade kommunikations- och svarstider tack vare snabb och enkel åtkomst till viktiga dokument 
  • Ökad intern produktivitet eftersom personal frigörs och kan fokusera på andra affärsområden 
  • Bättre efterlevnad av miljöpolicy när ni flyttar till papperslösa arbetsprocesser 
  • En certifierad granskningsbar metod för att stödja er regelefterlevnad

Relaterade tjänster