Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Vår strategi

Vi samarbetar med våra kunder för att förstå vilka affärsutmaningar ni ställs inför och för att ge er vår expertis när ni behöver den som mest. Vi samråder med era team och skapar lösningar baserade på era specifika behov.


Modell för tjänsteleverans

Vår anpassningsprocess i fem steg utgör ramen för hur vi arbetar. Vår leveransmodell har utformats för att hjälpa er att få ut det mesta av vårt samarbete. Processen säkerställer att vi ser på er organisation som en helhet snarare än bara till era omedelbara behov så att de lösningar vi föreslår fungerar väl med alla delar av er verksamhet.

 1. Förstå

  Ricoh kommer att samarbeta med ert interna team för att få en bra förståelse för er verksamhet och tekniska infrastruktur samt era målsättningar. Tillsammans kommer vi att analysera era strategiska planer, finansiella målsättningar och kritiska informationsprocesser.

 2. Förbättra

  Vi kommer sedan att utveckla en konstruktiv plan som inriktar sig på att förbättra de processer och den infrastruktur som krävs för att uppnå era övergripande mål. I detta skede identifierar vi även realistiska indikatorer och nyckeltal som vi kommer att använda för att mäta framstegen.

 3. Förändra

  Nu det är det dags att driftsätta era tjänster. Vi samarbetar med ert team för att implementera den valda lösningen och bistår med strategier för att hjälpa de anställda att lättare ta till sig förändringarna. Vi kommer även att börja övervaka hur de anställda svarar på nya processer och arbetsflöden.

 4. Övervaka

  I det här steget börjar vi att aktivt övervaka de förbättringar vi har genomfört. Vi kommer att använda hanteringsverktyg för att mäta framgången med den nya infrastrukturen eller de nya processerna och rapportera om prestandan mot de indikatorer och nyckeltal som vi definierat tidigare under projektet.

 5. Optimera

  Detta steg handlar om kontinuerlig förbättring. Verksamheten genomgår förändringar löpande och ny teknik implementeras varje dag. Här ser vi till att de lösningar vi har implementerat fyller sitt rätta syfte under tiden som er organisation förändras och växer.

Ricohs modell för tjänsteleverans
Partnerskap

Under hela processen kommer vi att föra ett nära samarbete med er för att se till att vi förstår er verksamhet, era planer och era mål. Vi lär oss hur er organisation fungerar, samarbetar och delar information, samt hur ni arbetar med era kunder och affärspartner.

Vi fokuserar på att lära känna era chefer och medarbetare eftersom det beror på dem om våra program ska vara framgångsrika eller inte. Vi samarbetar med ert team för att fastställa vilka verktyg och vilken information som gynnar dem bäst.

Vår partnerskapsstrategi innebär att vi:

 • Får en förståelse för era affärsprocesser och hur ni arbetar.
 • Lär känna era medarbetare så att vi får förståelse för deras dagliga informationsbehov.
 • Ser till att de lösningar vi skapar och implementerar är anpassade för de anställdas behov och verksamhetens målsättningar.

Projektledning

Ricohs projektledare fungerar som en extraresurs till er personal för att hjälpa till att framgångsrikt implementera de rekommenderade lösningarna. Med en gedigen förståelse av er verksamhet kommer de att tillämpa projektledningsmetoder baserade på bästa praxis för att säkerställa att programmet uppnår sina mål.

Våra erfarna projektledare finns här för att:

 • Ge struktur åt projektteamet och övervaka för att säkerställa god framgång och snabb hantering av frågor och eventuella risker.
 • Tillhandahålla en struktur som effektiviserar och underlättar att projektet slutförs i tid.
 • Nyttja en uppsättning välbekanta verktyg för projektledning så att leveransen blir konsekvent över hela organisationen.
 • Spåra, mäta och kommunicera framsteg gällande projektets milstolpar och resultat.

Servicehantering

Ricohs servicehantering baseras på standarden ITIL (Information Technology Infrastructure Library), som inriktar sig på att anpassa IT-tjänster efter företags behov.

När lösningen är implementerad tar våra servicechefer hand om det dagliga ansvaret för programmet. De kommer att föra ett nära samarbete med era interna team för att övervaka, mäta och optimera er lösning för att säkerställa att fokuseringen ligger på att uppnå era mål.

Våra servicechefer kommer att:

 • Tillhandahålla en samlad kontaktpunkt för nationell, regional eller global rapportering.
 • Följa en central övervakningsprocess, så att ni och era intressenter alltid vet vad ni kan förvänta er.
 • Se till att serviceavtalen alltid följs.


Global service

Ricohs globala serviceteam tillhandahåller helhetslösningar till kunder i olika länder och områden runt om i världen. Med över 30 000 anställda kan vi erbjuda en enhetlig global servicestandard på lokal nivå.

 • Our Global Network
Ricohs globala service

Hittade du inte vad du sökte?

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta Ricoh