Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Utbildningssektorn

Utbildningssektorn har blivit alltmer konkurrensutsatt. Universitet och utbildningsinstitutioner konkurrerar både om studenter och kompetens i fakulteten. Studenter och lärare vill veta att institutionen de väljer kommer att kunna ge dem den teknik, de verktyg och det stöd de behöver för både produktivitet och innovation.

Tjänster

 • DocuLounge 2

  DocuLounge

  En heltäckande dokumentcenter för utskrift och skanning, ett samarbetsutrymme för studenter och personal.

 • Mobil utskrift och utskrift on-demand 2

  Mobil utskrift och utskrift on-demand

  Erbjuder högskolor och universitet utskrift från mobila enheter var som helst.


Hålla sig uppdaterad på en konkurrensutsatt marknad

I dagens alltmer globaliserade värld är konkurrensen mellan lärosäten om studenter och personal stenhård. Med ökade terminsavgifter blir studenter alltmer kräsna och går efter fler faktorer än skolans anseende. Studenter och lärare vill även ha bra service, den senaste tekniken och en förstklassig akademisk miljö.

Men det kan vara svårt för skolor och institutioner att hålla jämna steg med den snabba tekniska utvecklingen. Ett ökande antal lärosäten förlitar sig på relationer med betrodda teknikpartner för att hålla dem uppdaterade.

Ricoh kan hjälpa till att hålla koll på tekniska behov så att ni kan erbjuda studenter och personal verktyg som utmärker sig i dagens kunskapsekonomi. Våra tjänster och lösningar som är anpassade till utbildningssektorn har utformats för att möta de förändrade behov ni står inför på er marknad.

Vi kan hjälpa er att minska era kostnader genom våra utskrifts- och IT-tjänster och modernisera era samarbets- och undervisningslokaler på campus för att ge studenter och personal tillgång till den senaste IT-, utskrifts- och kommunikationstekniken. Vi kan optimera dokumentintensiva processer som antagnings- och studentdokumentationen för att möjliggöra säker åtkomst till dessa viktiga uppgifter när som helst/var som helst.

Och vår branschkunskap och tonvikt på innovation innebär att vi ligger i framkant vad det gäller tekniktrender, också inom utbildningssektorn så att ni kan fokusera på det ni gör bäst.

Relaterade fallstudier

 • Hopwood Hall College

  Hopwood Hall College

  Ricoh implementerar virtuella inlärningsmiljöer som underlättar dynamisk tillgång till information och samarbete.

 • Humboldt-Universität

  Humboldt-Universität

  Nya utskriftsfaciliteter på det tyska universitet Humboldt-Universität zu Berlin förbättrar studenttjänster och minskar stilleståndstiden

 • TU Delft

  TU Delft

  Nederländska universitet TU Delft sparar 550 000 euro per år genom digitala arbetsflödeslösningar som automatiserar betalningsprocesser

 • University of Groningen

  University of Groningen

  Med Ricohs MDS-tjänst sparar universitetet i Groningen 700 000 euro per år

 • Wico Scholengemeenschap

  Wico Scholengemeenschap

  Med Ricohs hjälp kan skolor i Belgien producera effektivare utbildningsmaterial till en lägre kostnad

Tilläggstjänster för utbildningssektorn


Hittade du inte vad du sökte?

Om du inte hittade det du letade efter kan du kontakta Ricoh så hjälper vi dig.

Kontakta Ricoh