Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Data Cleansing för offentlig sektor

Med den potentiella kostnad och skada på anseende som kan uppstå vid läckage av konfidentiella uppgifter, är informationssäkerhet mycket högt prioriterat för myndigheter och statliga organisationer. Ändå missar många verksamheter att hantera informationssäkerhetsrisken för restdata som är kvar i utskriftsenheter.

Med nya tekniska funktioner som t.ex. dokumentserver och skanning till e-post ökar mängden personlig och konfidentiell information som finns på skrivare och multifunktionsenheter. Detta utgör en risk efter avyttring av använd utrustning som kan äventyra betydande mängder av uppgifter som finns om våra medborgare.

Ricohs säkra avyttringstjänst raderar återstående information som finns på enheten så att informationen inte kan återskapas. All data, både fysisk och digital elimineras och därmed försvinner också säkerhetsrisken. Varje steg dokumenteras för att ge er granskningsbara bevis på att all data har raderats eller kasserats på ett säkert sätt.

Funktioner och fördelar

Ricohs tjänst Data Cleansing är en helhetslösning för att ta bort data från skrivare och multifunktionsenheter.

Med vår tjänst Data Cleansing kan ni förvänta er:

 • En heltäckande datarensningstjänst som tar bort all data från alla delar av en enhet, från hårddisk till utskriftstrumma
 • En certifierad och granskningsbar metod som dokumenterar varje steg i processen och som kan nyttjas för er dokumentation
 • En nyckelfärdig tjänst som kan integreras i er policy för enheters livscykelhantering
 • Att ni kan känna er trygga med att ni har eliminerat denna ofta förbisedda risk

Relaterade tjänster

 • Data Cleansing Services

  Data Cleansing

  En helhetstäckande och dokumenterad process för att radera data från använda utskriftsenheter.

 • Citizen Communication Management 2

  Citizen Communication Management

  En tjänst som hjälper statliga myndigheter och organisationer att successivt digitalisera pappersbaserade system