Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Customer Communication Management - Solution Suite

Ricohs lösningssvit Customer Communication Management hjälper finanssektorn effektivisera hur de kommunicerar med sina kunder.

Vi erbjuder en rad automatiserade lösningar för att hjälpa er att rikta, validera, optimera och arkivera leveransen av kundkorrespondens. Sviten omfattar allt från formatering till utskrift och postning och kan användas för kommunikation som e-postmarknadsföring, brevutskick och välkomstpaket.

Sviten innehåller verktyg som gör att era kunder kan ange preferenser för hur de vill ta emot riktade meddelanden. Kundnöjdheten förstärks och er verksamhet gynnas av ökad operativ och ekonomisk effektivitet eftersom fler kunder flyttar över till digital kommunikation.

Kommunikationshistoriken dokumenteras och är granskningsbar för att säkerställa att ert företag följer lagstiftade regler.

Funktioner och fördelar

Customer Communication Management låter företag och organisationer i finanssektorn kombinera en effektiv infrastruktur för affärsprocesser med ett förnyat kundfokus. Samtidigt gör ett fullt dokumenterat, granskningsbart arbetsflöde att rapportering förenklas, och att information som behövs lätt hittas för att följa sektorns regelverk och lagstiftning.

Med den här tekniksviten kan finansinstitutioner:

 • Skapa kundriktad kommunikation som ökar tillfredsställelsen och nykundsförvärv
 • Effektivisera sina processer för att bedriva en effektivare verksamhet
 • Spara på material- och personalkostnader genom automatiserade nyckelprocesser
 • Skapa en granskningsbar kommunikationsstruktur som följer lagstiftningen

Kundcase

Banktjänster med bättre produktionsprocesser

Kontoutdrag och kontoinformation är den kundkommunikation som är den viktigaste kontaktpunkten för relationsuppbyggnad för alla finans- och bankföretag. Ricoh har en kund som är en av världens mest framgångsrika konsumentbanker med tillgångar som överstiger 1 biljon euro och nästan 100 miljoner kunder över hela världen. Banken ville öka effekten och integriteten i sin kundkommunikation och samtidigt förbättra processeffektiviteten och minska kostnaderna.

Efter att ha granskat bankens processer inom produktionsutskrift kunde Ricoh identifiera flera ineffektiva processer och den viktigaste av dessa var att banken använt olika hanteringssystem på olika platser för både för- och efterarbete i sin produktion. Genom en utförlig analys och rådgivning omvandlade Ricoh bankens processer inom dokumentflöden och utskriftsproduktion.

Ricohs innovativa lösningar hanterar nu en mängd interna utskriftsprocesser som effektiviserar arbetsflöden och ökar flexibiliteten. Flerkanaligt innehåll optimeras och produceras i digitalt format eller trycks med lämplig enhet. Utskrifter sorteras för att dra nytta av rabatterade portopriser. Med förbättrad produktionseffektivitet kunde banken stänga ett produktionscenter vilket minskade kostnaderna.

Ricoh har förstärkt integriteten i bankens kommunikation vilket har stärkt bankens förtroende och ökat kundnöjdheten. Ett slutet system med rapportering på sid- och dokumentnivå säkerställer att kunderna får korrekt information som enbart relaterar till deras konto. Detaljerad rapportering hjälper också banken att optimera produktionseffektiviteten. Genom försortering av post har banken också möjlighet att ytterligare minska sina kostnader genom att utnyttja rabatterade portopriser.


Relaterade kundcase

 • Leading Retail Bank

  Leading Retail Bank

  Ricohs utskriftslösning effektiviserar dokumentflöden och förbättrar kundkommunikationen för konsumentbank

Relaterade tjänster

 • Customer Communication Management - Outsourcing 2

  Customer Communication Management - Outsourcing

  Riktade marknadsföringskampanjer som migrerar kunder i finanssektorn till digitala kanaler

 • Customer Communication Management

  Kundkommunikation

  Öka engagemanget med innovativ teknik för flera kanaler, arbetsflödeslösningar och riktade kampanjer.

 • Branch Paperless

  Branch Paperless

  Öka säkerheten och effektiviteten med ett digitaliserat arbetsflöde och en digital dokumenthantering som är enkel att implementera