Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Customer Communication Management - Outsourcing

Ricohs tjänst Customer Communication Management migrerar bankkunder gradvis från pappersbaserad till elektronisk kommunikation genom riktade marknadsföringskampanjer. Tjänsten ger bättre kundvård och gör det enklare att behålla de befintliga och förvärva nya samtidigt som kostnaderna minskar.

Som ett första steg tar vår outsourcing-tjänst ansvar för all er pappersbaserade kommunikation. Vi tillhandahåller tekniska lösningar för att rikta kommunikationen i kampanjer som arbetar för att migrera kunder från ineffektiv pappersbaserad kommunikation till säkra elektroniska kanaler.

Det gradvisa tillvägagångssättet gör det möjligt för kunderna att få information i önskat format. Detta ger en bättre kundupplevelse, ökar effektiviteten och levererar kostnadsbesparingar eftersom fler och fler i er kunddatabas flyttar över till digitala kommunikationskanaler.

Funktioner och fördelar

Kunder som väljer digital kommunikation kommer att ha tillgång till sin finansinformation dygnet runt via Ricohs säkra moln. Med ökad säkerhet minskar affärsriskerna. Och genom att genomföra en riktad digital kommunikationsstrategi kommer ert företag att få kostnads- och effektivitetsbesparingar samtidigt som era kunder får en högre servicenivå.

Ricohs Customer Communication Management-kunder får:

 • En ökad kundtillfredsställelse
 • Minskade kostnader för kundförvärv och service
 • Robust, felfri datahantering
 • Bättre efterlevnad gällande miljöpolicyer med mindre avfall
 • Mer lättillgänglig information och en verifieringskedja som följer uppsatta regler
 • Ökad intern effektivitet när medarbetare frigörs och kan utföra mer affärskritiska uppgifter

Kundcase

Förändra din dokumenthantering och fokusera på det som är viktigast - dina kunder.

Dokument är livsnerven i försäkringsbranschen. Varje dokument har en rättslig betydelse, från reklambrev till ansökningsblanketter, policydokument, fakturor och skadeståndskrav. En av Ricohs kunder, ett Fortune Global 500 försäkringsbolag, var angelägna om att outsourca en del av dessa dokumentintensiva affärsprocesser.

Efter ingående rådgivning fastställdes ett behov av en tvåstegsstrategi. I den första fasen använde sig Ricoh av en ’lift and shift’-lösning som avvecklade försäkringsgivarens beroende av interna tjänster genom att flytta produktionen till Ricohs eget dokumentcenter. I den andra fasen utvecklade Ricoh dokumentprocesser som ökade effektiviteten och adderade ytterligare tjänster.

Ricoh hanterar mer än 60 miljoner dokument varje år åt försäkringsbolaget och lösningen har förändrat försäkringsgivarens dokumentprocesser, förbättrat kundservicen och minskat kostnaderna. Automatisering förbättrade produktionshastigheten och införandet av processor i ett slutet system eliminerade fel och möjliggjorde en överensstämmande granskning på sidnivå.

Tjänsten levererar verklig affärsnytta. Affärsriskerna har minskat och kunderna får en bättre service. Ricohs stöd har förbättrat flexibiliteten. Med Ricohs erfarna hantering av kritiska dokumentprocesser kan försäkringsgivaren fokusera interna resurser på strategisk utveckling.


Relaterade kundcase

 • Leading Insurance Company

  Leading Insurance Company

  Ricoh hjälper en ledande försäkringsmäklare att förändra sin dokumenthantering, vilket minskar administrationstiden med 70 %

 • Dalkia

  Dalkia

  Ricohs skräddarsydda e-faktureringstjänst hjälper Dalkia att eliminera tidskrävande manuella processer vilket gör att de sparar 200 000 euro per år

Relaterade tjänster

 • Branch Paperless

  Branch Paperless

  Öka säkerheten och effektiviteten med ett digitaliserat arbetsflöde och en digital dokumenthantering som är enkel att implementera

 • Customer Communication Management - Solution Suite 2

  Customer Communication Management - Solution Suite

  Automatiserade lösningar för att rikta, validera, optimera och arkivera kundkorrespondens gällande finansiella tjänster

 • Customer Communication Management

  Kundkommunikation

  Öka engagemanget med innovativ teknik för flera kanaler, arbetsflödeslösningar och riktade kampanjer.