Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Branch Paperless

Konsumentbankers kunder vill idag ha mer än bra kundservice. De vill veta att deras leverantör både fungerar effektivt och på ett ansvarsfullt sätt och att deras personuppgifter är skyddade.

Många lokala banker skickar fortfarande dokument som bolån och privatlåneansökningar runt i organisationen manuellt. Detta innebär en klar risk både i fråga om informationssäkerhet och felmarginal eftersom papper arkiveras felaktigt och tappas bort.

Ricohs tjänst Branch Paperless hjälper banker att digitalisera arbetsflödet och förbättra dokumenthanteringen. Tjänsten gör att medarbetare kan digitalisera filer och mata in dem i ett elektroniskt godkännandeflöde så att de snabbt är tillgängliga för säker hämtning från godkända platser.

Med Branch Paperless kan ni implementera en konsekvent och effektiv dokumenthantering för flera kontor och filialer, inklusive indexering och arkivering. Tjänsten gör att ni kan minska medarbetarnas administrativa arbete och samtidigt säkerställa att organisationen uppfyller tillsynsmyndigheters krav och är fullt granskningsbar.

Funktioner och fördelar

Ricohs tjänst Branch Paperless är en helhetslösning som hjälper er att optimera era dokumentprocesser.

Lösningen hjälper er att:

 • Minska felmarginalen och ineffektivitet på grund av felaktig arkivering och felplacerad dokumentation
 • Optimera era dokumentprocesser för att ge en mer effektiv service till kunderna
 • Underlätta snabbare intern kommunikation och svarstider
 • Minska driftskostnaderna genom att förenkla era back office-processer
 • Förbättra er regelefterlevnad med en transparent, enkelt och granskningsbar dokumentprocess


Relaterade kundcase

 • Caisse d'Epargne

  Caisse d'Epargne

  Ricoh implementerar en innovativ skanningslösning för att förbättra Caisse d’Epargnes dokumentflöden och minska administrativ tid.

 • RatioData

  RatioData

  IT-specialisten Ratiodata som arbetar med finansiella tjänster samarbetar med Ricoh för att leverera lösningar som effektiviserar administrativa processer

Relaterade tjänster