Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

HR-avdelning


HR-avdelningarnamöter en ny verklighet. HR måste i sin nya roll lösa utmaningarna från nya arbetsmiljöer samtidigt som samarbetet mellan anställda behöver befrämjas och kritiska affärsprocesser hanteras.

Ansvaret för att medarbetarna är uppkopplade, engagerade och utrustade för hybridarbete samtidigt som affärsprocesserna fortgår åvilar HR. Ricoh erbjuder omfattande lösningsportfölj till stöd för HR-personalens komplexa roll, med lösningar som förstärker kommunikation och samarbete och skapar en adekvat arbetsmiljö för medarbetarna.

Arbeta smartare och släpp loss möjligheter

 • Stöd förändrade arbetssätt

  Stöd förändrade arbetssätt

  Inför hybridarbete i företaget och underlätta konsistent, produktivt och säkert samarbete mellan anställda oavsett deras fysiska arbetsplatser.  

 • EX på nytt sätt

  EX på nytt sätt

  Höj personalens engagemang, lojalitet och retention. Implementera en lösning för digitala arbetsplatser med stor medarbetarnöjdhet.  

 • Trygga säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

  Trygga säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

  Ompröva arbetsplatsen och prioritera medarbetarnas välbefinnande. 

 • Integrera dokumenthantering

  Integrera dokumenthantering

  Effektivisera arbetsflöden och dokumenthantering inom HR och ge arbetsgrupperna verktyg för distansarbete från valfri plats. Ricoh ger stöd för ökad produktivitet genom automatiserade affärsrutiner som samtidigt stärker medarbetarupplevelsen, arbetstillfredsställelsen och engagemanget.

Inspirera en utspridd och digital arbetsstyrka


Ett bra företagsklimat stärker de anställdas känsla av samhörighet med företaget. Tekniska brister påverkar EX och riskerar produktiviteten.
Inspiring a Dispersed Digital Workforce - image 504

Framgångshistorier från kunder

 • Agefiph

  Agefiph

  In a bid to reduce operational overheads and improve customer service levels, Agefiph outsourced data capture to Ricoh.

 • Sodexo Logo

  Sodexo

  Sodexo enhances its innovation strategy with Ricoh refrigerated Smart Lockers.

 • B&M

  B&M

  Retailer B&M sustains business growth and productivity with digital document management solution.


Kontakta oss

Prata med någon av våra specialister och få information om hur vi kan hjälpa till med HR-avdelningens transformation.

Kontakta oss