Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Fastighetsservice


Platschefer möter en ny verklighet när företagen söker efter innovativa vägar att trygga personalens säkerhet och välbefinnande. Företagsledarna vänder sig i allt större utsträckning till sina platschefer för att designa om kontorsytor samtidigt som hybridarbetet måste gagna en hållbar utveckling av miljön.

Det är viktigt för företag att såväl anställda och som besökare tas väl om hand samtidigt som företaget uppnår bästa produktivitet och en konsistent kundupplevelse. En platschef har ett ansvar att hantera dessa växande affärsbehov och krav från medarbetare som verkar i en hybridarbetsmiljö. Ricoh kan hjälpa till att designa om arbetsplatser med prioritet på miljöaspekter som stöder verksamhetskontinuitet och hållbarhet.

Skapa det optimala kontoret

 • Upprätta en hybridarbetsmiljö

  Upprätta en hybridarbetsmiljö

  Förstärk samarbete och produktivitet i distansarbetet, utan att kompromissa med UX.  

 • Designa om kontorsytor

  Designa om kontorsytor

  Gör kontoret till en säker och inbjudande plats där anställda träffas, samarbetar och utvecklar nya idéer.  Hantera ytorna bättre och få insikter om hur de används inför framtida optimeringar av arbetsmiljön.  

 • Skapa hållbar miljö

  Skapa hållbar miljö

  Transformera hybridarbetsplatsen till en hållbarare och säkrare miljö samtidigt som företaget organiseras effektivt och resultatet förbättras.

Arbetet i framtiden: Agila ”grupper i grupper”

Läs Ricohs IDC-dokument som behandlar vikten av att arbeta mot ett gemensamt mål och ett tvärfunktionellt samarbete i en agil modell. Se hur tekniken har betydelse för samarbete och förändringsarbete.
IDC logo - image


Framgångshistorier från kunder

 • Visma Raet

  Visma Raet

  Reserving and managing workplaces online with RICOH Spaces.

 • Copernico

  Copernico

  Copernico provides clients with hi-tech smart lockers for collecting parcels

 • JP/Politikens Hus

  JP/Politikens Hus

  Ricoh's UCS Advanced videoconferencing solution boosts collaboration in publishing business


Kontakta oss

Prata med någon av våra specialister och få information om hur vi kan hjälpa till att utveckla era arbetsytor.

Kontakta oss