Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Drift


Ett växande antal organisationer förlitar sig på driftfunktioner för att stärka tillväxten genom att minska manuell hantering och befrämja servicekvalitet. Dra fördel av digital hantering som minskar kostnader, ger överblick över enhetsfunktioner och använder spetsteknik - och fatta smartare beslut som ökar kundnöjdheten.

Företag måste ta nya grepp och optimera alla aspekter av sin verksamhet. För att uppnå målet måste de minska ned på manuell hanteringoch frigöra arbetstid. På så sätt kan de förbättra servicekvaliteten och leverera uppskattad kundservice. Ricoh erbjuder en lösningsportfölj som stöder driftchefer i att behålla verksamhetskontinuiteten, stärka tillväxten och förbättra kundnöjdheten.

Transformera driftfunktionerna

 • Förbättra processkvaliteten

  Förbättra processkvaliteten

  Gå över från pappersbaserade arbetsflöden och prioritera digital hantering som påtagligt minskar kostnader, förstärker effektiviteten och har en positiv inverkan på miljöstrategier.

 • Uppnå servicekonsistens

  Uppnå servicekonsistens

  Förbättra servicekvalitet och styrfunktioner genom överblick över enhetsfunktioner och spetsteknik i en global kontext.

 • Öka kundtillfredsställelsen

  Öka kundtillfredsställelsen

  Stötta dina medarbetare med bättre produktionsdata som möjliggör samarbete och smartare beslut som stärker kundnöjdheten.

Utveckling av RPA

robotiserad processautomatisering Moderna organisationer tyngs fortfarande av föråldrade program som hämmar körningen av grundläggande affärsprocesser. Istället för att ha ett helhetssystem med data gäller det vanligtvis, redan för de enklaste förfrågningarna, att information måste inhämtas från flera källor. Det gör processen besvärlig och ineffektiv.
The Evolution of RPA > - 504 x 252Kontakta oss

Prata med någon av våra specialister och få information om hur vi kan hjälpa till att transformera driftfunktionerna

Kontakta oss