Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Enhetssäkerhet

Ricoh erbjuder ett stort utbud av säkerhetslösningar för enheter, allt från säkra utskrifter av känsliga dokument till säker datalagring och datahantering. Ricohs enheter har vårt egna patenterade operativsystem och användargränssnitt, en grundläggande del i våra säkerhetslösningar. Med en modifierad kärna, utan onödiga moduler och digital signering, kan endast applikationer och program som godkänts av Ricoh användas på våra enheter.


Ricohs filosofi - Säkerhet är en del av vårt DNA

Ricohs metod för enhetssäkerhet är indelad i nivåer. Vi börjar alltid med att varje enhet testas av ett oberoende kontrollinstitut mot standarderna IEEE eller ISO 2600.2.

Ta reda på mer om hur vi kan hjälpa dig lösa dina säkerhetsfrågor

Ricohs filosofi - Säkerhet är en del av vårt DNA

Hjälper dig skydda ditt företag

För att möta högt ställda krav på effektiva och bevisligt beprövade rutiner för cybersäkerhet, inkluderas säkerhet som standard i alla produkter och tjänster i Ricohs portfölj - det är aldrig något som vi kommer på i efterhand. För att lära dig mer om våra säkerhetslösningar, ladda ner vår fullständiga rapport: Ricoh säkerhetslösningar: Hjälper dig skydda ditt företag

Ladda ned

Datalagring och tillgänglighet

Informationssäkerhet har många sidor och omfattar allt från att fånga, lagra och hantera behörigheter till output, distribution och schemalagd förstörelse. Om något går förlorat eller manipuleras kan det vara ett direkt hot för företagets rykte och kommersiella övertag, samt för medarbetarnas och kundernas privatliv och förtroende. Företag behöver kunna säkra både sekretessen av informationen, så den inte kan bli stulen eller läckas ut, och integriteten av informationen, så den inte kan ändras.

Dessutom är mobilt arbete mer och mer förekommande och information behöver skyddas under överföringen. Ytterligare säkerhetsåtgärder krävs för att skydda fildelning från olika platser. Information ska kunna lagras säkert och åtkomst ska kunna kontrolleras och övervakas.


Hur Ricoh kan hjälpa dig

Smarta allt-i-ett-skrivare med optisk teckenigenkänning (OCR)
Vårt urval av smarta enheter ger dig möjlighet att enkelt digitalisera dokument och ladda upp dem direkt till säker lagring (SSL-krypterad överföring). Användare kan skapa lösenordsskyddade PDF-filer med säkerhetskontroller samt lägga till digitala signaturer till dokument från enheten eller den bärbara datorn. Andra funktioner är bland annat möjligheten att kunna begränsa åtkomst av särskilda funktioner till behöriga användare eller begränsa vilka enheter användare kan skicka utskrifter till.

Streamline NX
Skyddar känsliga dokument och innefattar en funktion för säker utgivning av dokument med spårning.

Förstärkt låst utskrift NX
Ta kontroll över tillgången till utskrifter med känslig information samtidigt som du får ett extra lager av flexibilitet och kvalitetskontroll över ditt dokumentflöde.

Säkert hanterade dokumenttjänster
Ricohs lösningar för optimering av dokumenthanteringen, från skapande och användning till säker arkivering.

Omvandla pappersprocesser till digitala processer
En plattform av tjänster som omfattar säkerhetssystem ISO 21001, ISAE 3402 för säker molnbaserad datalagring offsite som är betald i förväg. Omfattar leverantörsskulder, kundfodringar och Ricoh klicka & publicera.

FlexRelease CX
Skickar utskrifter säkert från vilken plats som helst med Ricohs molnplattform. Datan skyddas med 256-bitars kryptering. Kontrollera dokumentsäkerheten genom att konfigurera automatisk borttagning av dokumentinformation efter att en viss tid har gått

Ricoh Scan CX
Ett flexibelt och säkert sätt att skicka, lagra och komma åt inskannade dokument med Ricohs molnplattform. Skanna in och skicka direkt till molnet från en allt-i-ett skrivare från Ricoh med 256-bitars kryptering. Gör det möjligt att komma åt säkra dokument från vilken plats som helst med ett brett val av mobila enheter.

Enhets- och användarhantering

En av de största säkerhetshoten för ett företag är de anställda. Dokumentation på hårddiskar är en stor risk för företag, både vad gäller stöld och slarvfel av personalen, och många företag saknar de nödvändiga säkerhetsåtgärder som krävs för att undvika obehöriga utskrifter att sekretessbelagda dokument. Dessutom använder fler och fler företag kostnadsfri fildelning eller lagringslösningar som kan utgöra en stor risk för datasäkerheten då trojaner och andra virus har visat sig kunna följa med filer som delas genom gratistjänster.

Dessutom används många hårdvaruenheter nu som informationsterminaler vilka kan utnyttjas som inkörsportar för att komma åt känslig affärsinformation. Företag måste vara lika beredda på att säkra sina enheter som skrivare, kopieringsmaskiner och presentationsutrustning som de är för mer vanligt övervakade bärbara datorer och servrar.


Hur kan Ricoh hjälpa dig

Smarta allt-i-ett-skrivare
Säkerställ att endast behöriga användare kan komma åt specifika funktioner som att skriva ut och skanna. Enheter har SSL-kryptering med en privat nyckel för att kryptera data som skannas till servern, tillsammans med digitalt signerade firmwareuppdateringar så att skadliga program inte kan installeras. Funktion som låser pappersfacket skyddar känsligt material som certifikatmallar och kuponger inom pappersfacket.

SmartDeviceMonitor
Ett verktygsprogram som kommer med Ricohs multifunktionsenheter och skrivar/scannersatser. Den här lösningen gör det möjligt för systemadministratörer att kontrollera användarbehörighet och spåra användningen av enheter.

Ricoh Scan CX
Ett flexibelt och säkert sätt att skicka, lagra och komma åt inskannade dokument med Ricohs molnplattform. Skanna in och skicka direkt till molnet via en allt-i-ett-skrivare från Ricoh med 256-bitars kryptering. Går att integrera med tredje parts molnlagring.

Enhanced Locked Print NX
Avbryter dokumentutskrifter tills en behörig användare anger rätt PIN-kod från enhetens kontrollpanel.

Ricohs interaktiva whiteboardtavlor
Utformade för maximal datasäkerhet. Innehållet kan lagras säkert och lösenordskyddas. Innehåll som inte används längre tas bort och möten kan hanteras på avstånd inom en LAN-miljö.

Datarensning
Professionell tjänst för borttagning av data från enheter som inte längre används. Certifierad och reviderbar.

IT-infrastruktur och support

Allt eftersom företag växer behöver fler och fler enheter och system kunna kopplas ihop. Det behövs strategier för att säkra att enheternas infrastruktur kan växa utan att utgöra en fara för säkerheten. Då mer arbete genomförs mobilt behöver ytterligare åtgärder vara på plats för att skydda mobila enheter och balansera behovet av informationsdelning med skyldigheten att skydda viktig data.

Hur kan Ricoh hjälpa till

Lösningar för arbetsplats & mobilitet

Vi kan leverera de verktyg och system som du behöver för att uppnå dina mål inom en digital arbetsplats. Vi ger dig möjlighet att ha ett smidigt arbete, samarbete och åtkomst till företagsapplikationer och data från vilken enhet som helst, när som helst.
För att kunna möta dina slutanvändares behov och ha en smidig arbetsplats krävs en kunskap om de tillgängliga verktygen och systemen. Att utnyttja Ricohs expertis är ett effektivt sätt att värdera möjligheter för din digitala arbetsplats och våra specialister kan ge dig mer värde från utveckling till genomförande.

ITS nätverk & säkerhet

Upptäck hur vi kan utveckla, utforska, bygga och underhålla ditt affärsnätverk och samtidigt integrerar skalbarhet, stabilitet och säkerhet.
Med den exponentiella tillväxten av data och anslutna enheter har kraven på nätverket aldrig varit så stort. För att möta användarnas förväntningar och uppfylla företagets behov är det absolut nödvändigt att omvandla, hantera och stöda ett effektivt och säkert nätverk för kommunikationer över hela verksamheten. Du behöver också förtroende när det gäller att förebygga och övervaka obehörig åtkomst, missbruk eller skadliga attacker. Våra experter kan hjälpa dig att utveckla, genomföra och hantera ditt nätverk, helt i linje med företagets behov.


Hittade du inte vad du sökte?

Om du inte hittade det du letade efter kan du kontakta Ricoh så hjälper vi dig.

Kontakta Ricoh