Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Informationssäkerhet

Distansarbete, utspridd arbetskraft och verksamhet dygnet runt skapar nya utmaningar för informationssäkerhet. Dataintegritet är av största vikt och anseendet kräver en vattentät strategi inom allt från att hantera utskrifter på enskilda kontor till att digitalisera patientjournaler på sjukhus.

Informationssäkerhet är nu mer än någonsin mycket viktigare för ett företags framgång och överlevnad. Det finns flera bidragande orsaker till denna nya överhängande fara:

 • Bristande cybersäkerhet är det största hotet mot överlevnad och framgång för moderna företag. Företag i alla storlekar är alltid utsatta för risken att utsättas för störande attacker, t.ex. nätfiske, DDoS eller utpressningstrojaner, något som kan kosta flera miljoner.

 • Företag som inte kan säkra sina system och data kommer att bestraffas allt mer av myndighetsförordningar, såsom den nya datasskyddslagen GDPR.

 • Under tiden försvåras cyberutmaningarna ytterligare genom expansion och digitalisering av den moderna arbetsplatsen. Allteftersom arbetsflöden sprids över enheter, nätverk och geografiska platser måste information skyddas när den flyttas runt i ett företag.

 • Samtidigt har kapaciteten för kontorsskrivare och multifunktionsenheter ökat tiofalt de senaste åren. De är nu ansvariga för en mycket stor del av företags in- och utdata, överföring och lagring. Detta gör dem till en av de farligaste, oftast förbisedda, hotvektorerna på dagens arbetsplatser.

Mot bakrund av dessa utmaningar måste företag nu mer än någonsin säkra sina dokument och datahanteringssystem på ett fundamentalt sätt. Företag behöver en partner de kan lita på, en partner som hjälper dem skydda sin informationshantering.

Är ditt företag säkert? Läs om de cyberhot som du behöver vara medveten om (och hur du löser dem) i vår guide: Realities, risks and solutions in security

Säkerhetsutmaningar och lösningar för dagens företag

Dagens företag strävar efter att skapa arbetsplatser som är flexibla, mobila och uppkopplade.   Utmaningarna är många, inte bara när det gäller förändringsarbetet, utan även när du ska hitta säkerhetslösningar som skyddar din företagsinformation när verksamheten flyttar utanför kontorets fyra väggar.

Hur skapar du bästa möjliga balans mellan medarbetarnas förväntningar på mobilitet och säkerhetskraven på datahanteringen?  Har dina digitala data ett fullgott skydd?  Hur ska du få ordning på dina dataregister innan den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft? I broschyrerna nedan har vi beskrivit några vanliga säkerhetsscenarion som företagare som du står inför. Vi ger också handfasta råd om hur du ska åtgärda eventuella problem.

Vi på Ricoh har säkerhet i vårt DNA.  Och det är inte bara vi som säger det – IDC MarketScape utsåg nyligen Ricoh till en global ledare inom utskrifts- och dokumentsäkerhet.

Läs mer


Hjälper dig skydda ditt företag

För att möta högt ställda krav på effektiva och bevisligt beprövade rutiner för cybersäkerhet, inkluderas säkerhet som standard i alla produkter och tjänster i Ricohs portfölj - det är aldrig något som vi kommer på i efterhand. För att lära dig mer om våra säkerhetslösningar, ladda ner vår fullständiga rapport: Ricoh säkerhetslösningar: Hjälper dig skydda ditt företag

Ladda ned

Säkerhetsöversikt

 • Enhetssäkerhet

  Enhetssäkerhet

  Hur Ricoh hjälper sina kunder att lösa komplexa problem med data- och enhetssäkerhet

 • Datasäkerhet

  Datasäkerhet

  Tre nyckelområden där Ricoh håller din data säker från början till slut, när dokument eller data skapas

 • Dockumentflödeshantering

  Dockumentflödeshantering

  Ricohs Managed Security Services hjälper dig att hantera säkerheten din miljö behöver, både nu och i framtiden


Hantera risker och anseende

Ricoh kan hjälpa er att skydda er information, oavsett hur den används inom verksamheten. Vi har utvecklat våra lösningar efter bästa branschpraxis och vår förståelse för de utmaningar företag och organisationer inom specifika sektorer ställs inför.

Vi är ISO 27001-certifierade globalt för hantering av informationssäkerhet och vi håller ett öga på säkerhetsregleringen så att vi utvecklar våra tjänster efter hur regelverket förändras

Skydda din värdefulla affärsinformation

Vi sätter säkerheten i centrum för all vår teknik, konsultverksamhet och våra supporttjänster och vi erbjuder en rad lösningar – från säker utskrift av känsliga dokument till säker lagring och informationshantering.

Vi har även utvecklat särskilda lösningar för regelefterlevnad. Vår Data Cleansing Service, till exempel, ser till att ingen personlig information eller affärskritisk information finns kvar i minnet på en multifunktionsskrivare när den tagits ur drift.

Upprätthåll säkerhet på flera enheter och platser

Med säkerheten i fokus kan Ricoh erbjuda er verksamhet möjligheter till mer flexibla arbetssätt. Med våra lösningar kan kunder distribuera, dela, spåra och hantera sekretessbelagda dokument och data på ett säkert sätt.

Vi har kompetens att tillhandahålla tjänster till mer känsliga branscher som t ex. finansiella tjänster, offentlig sektor och vårdsektor. Vi kan hjälpa er att implementera lösningar som följer era specifika säkerhetspolicyer.


Hittade du inte vad du sökte?

Om du inte hittade det du letade efter kan du kontakta Ricoh så hjälper vi dig.

Kontakta Ricoh