Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Stötar från statisk elektricitet

Ricohs Quality Assurance Center har undersökt rapporter om att användare har upplevt elektrostatiska stötar vid användning av Ricohs MFP:er. Det har visat sig att orsaken till dessa är statisk elektricitet, vilket är helt ofarligt för människor.

Vi vill ge våra användare ytterligare information om statisk elektricitet och hur man kan minimera dess uppkomst och risken att utsätta sig för det.  Varför upplever jag statisk elektricitet? Du kan uppleva statisk elektricitet när du t.ex. rör ett metallhandtag. Statisk elektricitet har samma funktion som ett blixtnedslag. Vid blixtar genereras statisk elektricitet i molnen och laddar ur ner mot marken. Den statiska elektriciteten som genereras i människokroppen laddas ur ner i golvet via metallhandtaget. Man upplever lite smärta när den elektriska laddningen laddar ur genom fingrarna.

Generellt sett är en elektrisk potentiell skillnad (volt) mellan kroppen och handtaget relativt hög med flera kV (kilovolt). Samtidigt är dock den urladdande strömmen väldigt låg, flera µA (mikroampere). Det betyder att, till skillnad från vid ett blixtnedslag, så känns det bara lite obehagligt en stund.

Flera åtgärder har tagits för att säkerställa att risken att användare utsätts för en stöt minimeras när man rör en kopiator eller skrivare. Dessutom är de flesta skrivare som installeras på kontor, i enlighet med internationella IEC-standarder (https://www.iecee.org), klassificerade som klass I-enheter med jordade metalldelar både på insidan och på utsidan av maskinen.

När en elektriskt laddad del av kroppen rör vid maskinen, laddas statisk elektricitet ur säkert från kroppen till de jordade metalldelarna i maskinen och du känner en liten stöt. Detta är samma typ av statisk elektricitet som du känner när du rör vid ett metallhandtag eller när du kliver i och ur en bil samtidigt som du rör vid vissa bildelar.  Vad påverkar statisk elektricitet? Miljön runt om kring dig och vad du har på dig kan påverka om du får en stöt eller inte. Din kropp kan lätt bli elektrostatiskt laddad om du har skor av material som inte leder elektricitet på dig eller kläder som lätt blir elektrostatiskt laddade.

Du löper även större risk att få en stöt om du befinner dig i ett torrt rum där det finns en matta eller golvmatta, eftersom det är svår för den statiska elektriciteten att ladda ur där.  Är elektrostatiska urladdningar (ESD) skadligt för människor? Elektrostatiska urladdningar (ESD) kan inte orsaka fysisk skada på en person, det kan dock upplevas som tillfälligt obehagligt. Hur kan jag undvika elektriska stötar? Det är svårt att helt och hållet eliminera risken för elektriska stötar. Det finns dock några: 

• Använd kläder i icke-syntetiskt material. 

• Använd skor med lädersula. 

• Se till att luftfuktigheten i rummet är högre än 50 %. (Generellt sett är statisk elektricitet vanligare i rum med en luftfuktighet som ligger under 20 %.) 

• Lägg en matta i antistatiskt material på golvet. 

• Lägg en golvmatta i antistatiskt material på golvet framför maskinen. • Använd en stol som har konduktiva material istället för syntetiska material såsom nylon eller polyester.