Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Värden, vision och mission

På Ricoh strävar vi efter att alltid lyssna på våra kunder så att vi kan erbjuda innovativa produkter och tjänster som stämmer överens med era affärsmål. Vi strävar efter att öka värdet på era tjänster och produkter. Vi anpassar oss till förändrade affärsklimat.

Vår ledningsfilosofi

Våra grundprinciper – älska din nästa; älska ditt land; älska ditt arbete – formulerades 1946 av vår grundare Kiyoshi Ichimura. De utgör hörnstenarna i hur vi gör affärer och uppmuntrar oss att ständigt förbättra och bidra till välbefinnande för alla berörda parter - inklusive våra familjer, kunder och samhället som helhet.

Genom att följa vår ledningsfilosofi är vi trogna vår policy för samhällsansvar och miljömässig hållbarhet och vårt ansvar gentemot framtida generationer.

The RICOH Way

The Ricoh Way är vår globala företagsfilosofi som ligger till grund för vår organisations identitet. Världen globaliseras i allt snabbare takt och att ha grundläggande och gemensamma värderingar för vår globala organisation ger oss en vägledning för hur vi ska fatta beslut, agera och lösa de komplicerade frågor och utmatningar som våra kunder ställs inför.

Kunden i fokus

Som en del av ett globalt företag har våra medarbetare i uppdrag att ta hand om människor, vår bransch, vårt samhälle och vår planet. Vi ägnar vår vinnaranda, innovation och vårt teamwork åt att finslipa vårt kundfokus och vi ser till att vi uppfyller de högsta kraven när det gäller etik och integritet.

Att alltid sätta kunderna i främsta rummet och ge dem en förstklassig upplevelse av våra verksamhetsområden är en röd tråd som löper genom vår företagskultur.

Endast det bästa är gott nog

Vi strävar efter att leverera tjänster och produkter som förbättrar våra kunders livskvalitet. Vi är också starkt motiverade att bidra till ett hållbart samhälle och att fortsätta leverera innovativa tjänster som ger våra kunder ett mervärde och inspiration varje dag.

Vi belönar våra medarbetare för exceptionell service och innovation genom The Ricoh Way Award, som hyllar de som arbetar bäst enligt The Ricoh Way på både lokal och global nivå.

Engagemang för vår planet

Vårt engagemang för en hållbar miljö är en del av vårt kulturarv och sätter sin prägel på varje aspekt av vårt företag, från tillverkning till distribution, från försäljning till återvinning. Miljömedvetenhet genomsyrar allt vi gör.