Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Företagets samhällsansvar

Som ett globalt företag har Ricoh ett ansvar i alla samhällen där vi är verksamma. Vår grundare Kiyoshi Ichimuras vision – "innovate on behalf of our customers and to pursue sustainable business practices on behalf of every life we touch" (att förnya för våra kunder och driva hållbara affärsmetoder på uppdrag av allt liv vi påverkar) – ekar i hela vår verksamhet idag.


Vår Group CSR Charter

Som globala samhällsmedborgare är vårt mål att vi ska utmärka oss i att förstå och reagera på förväntningarna hos alla aktörer inom de samhällen vår verksamhet berör. The Ricoh Group CSR Charter grundades 2003 och är inriktad på fyra huvudområden:

1. Integritet i företagsaktiviteter
Att utveckla och erbjuda användbara, pålitliga, högkvalitativa produkter och tjänster med bibehållen informationssäkerhet och miljömässig hållbarhet. För att kunna konkurrera rättvist, öppet och fritt och behålla sunda relationer med myndigheter, medborgare och organisationer i våra verksamhetsområden.

2. I harmoni med miljön
Engagera sig i pågående aktiviteter för att bevara miljön och genomföra tekniska innovationer med miljöhänsyn. Du kan läsa mer om vår hållbarhetsstrategi på sidan Miljö.

3. Respekt för människor
Upprätthålla en säker och positiv arbetsmiljö fri från diskriminering där anställda kan uttrycka autonomi och kreativitet och enkelt utföra sina arbetsuppgifter. Vara intolerant mot alla inskränkningar av mänskliga rättigheter.

4. I harmoni med samhället
Respektera kultur och seder i regionen och aktivt delta i aktiviteter som bidrar till samhället och regionens utveckling. Engagera oss i att kommunicera med det omgivande samhället och förmedla korrekt och opartisk företagsinformation.

Samhällsinitiativ

Vi ser samhällsinvesteringar som mer än att bara skänka pengar och vi uppmuntrar aktivt både bolag inom koncernen och enskilda anställda att stödja sitt lokala samhälle med tid, kompetens och expertis. Här är några exempel på den senaste tidens initiativ i Sverige:

We Can All Contribute och Läkare Utan Gränser 

WCAC är fältpartner till Läkare utan gränser som sponsras med bl.a. framtagande av fotobok som dokumenterar arbetet på fältsjukhusen. Boken säljs till förmån för LUG.

SvFF - En gemensam framtidsvision

Ricoh Sverige AB är Officiell partner och Officiell IT-leverantör till Svenska Fotbollförbundet sedan 2012. Sponsorskapet är mångsidigt och sträcker sig från unga nybörjare till det svenska herrlandslaget. Sporten har en fantastisk förmåga och ambition att integrera människor med olika bakgrund i det svenska samhället vilket speglar Ricohs värdegrund.

Städa Sverige

Städa Sverige är en av idrottsrörelsen helägd ideell organisation. De har engagerat ungdomsidrotten i att städa olika delar av den svenska miljön, från Norrbotten till Skåne, i över tjugo år.

Video:


Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om vår vision och våra strategier inom CSR, besök vår globala webbplats.

Till ricoh.com