Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Miljö

För att minska miljöpåverkan inom vår egen verksamhet och hjälpa våra affärspartner att göra likadant har vi satt upp globala miljömål för 2030 och 2050 som är anpassade efter FN:s Globala mål för hållbar utveckling och Parisavtalet.

Vår miljöpåverkan

Som ett led i dessa mål vi har åtagit oss att minska 63% av alla direkta växthusgasutsläpp från våra tillverkningsanläggningar, kontor och fordon till 2030 och 100% till 2050.Our Environmental Footprint

Vårt ekologiska avtryck

För att avsevärt minska vårt ekologiska fotavtryck har vi fokuserat våra ansträngningar på följande områden:

  • Energibesparing och förebyggande av global uppvärmning
  • Resursbevarande åtgärder och återvinningCircular Economy

Cirkulär ekonomi

Vi bidrar till att möjliggöra en cirkulär ekonomi genom att främja insamling och återvinning av begagnade produkter och användningen av återvunna resurser globalt.Sustainability Management Services

Sustainability Management Services

Vi erbjuder en rad lösningar via vårt Sustainability Optimisation Programme för att ge våra kunder hjälp med att upprätta en miljövänlig strategi.Sustainability - Governance and Policies

Miljö-, hälso- och säkerhetsinformation

Alla våra produkter överensstämmer med lokala, nationella och internationella lagar om hälsa och säkerhet.Biodiversity & Environmental CSR

Biologisk mångfald och miljöansvar

Vi är engagerade i att skydda biologisk mångfald och ekosystem från en mängd olika hot genom att uppmuntra våra anställda att aktivt delta i:Our commitment to the UN Sustainable Development Goals

Vi vidtar åtgärder för att uppnå FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer