Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Ledning och policy

Ledning

Vår företagsledning och vår policy återspeglar vårt engagemang för att driva affärsverksamhet med integritet och att följa högsta tänkbara etiska normer, i enlighet med rådande lagar och industrins regler. Vi förväntar oss även att våra leverantörer följer samma normer och rättar sig efter Ricohs uppförandekod för leverantörer.

Vi strävar ständigt efter att förbättra vårt företags ledning genom att implementera nya policyer, säkerställa efterlevnad och hantera risker.
Our commitment to the UN Sustainable Development Goals

Vi vidtar åtgärder för att uppnå FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer