Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Hållbar utveckling


“Företag som inte bidrar till att vi uppnår de Globala målen för hållbar utveckling (SDG) kommer att ignoreras på marknaden och tvingas i konkurs. I framtiden kommer företag inte enbart att utvärderas enligt deras ekonomiska resultat, utan även enligt deras bidrag till dessa sociala utmaningar.”

Vår VD Jake Yamashita
Vi vet hur viktigt det är att anpassa våra affärsverksamheter till de Globala målen för att uppnå rätt balans mellan Population, Planet och Profit och hjälpa till att föra oss mot en hållbar framtid.

Vår strategi för hållbar utveckling påverkar alla delar av vårt företag, från tillverkning till distribution, från affärsläge till återvinning och hur vi ger våra kunder stöd.

Vid all våra anläggningar driver vi en lång rad initiativ anpassade till FN:s Globala mål för hållbar utveckling för att hjälpa samhällen att blomstra och för att drastiskt minska vårt och våra kunders ekologiska fotavtryck.


Våra fokusområden

We believe that we can drive a sustainable future by focusing our activity around our:

Våra fokusområden

Vårt engagemang i FN:s Globala mål för hållbar utveckling

Vårt engagemang i FN:s Globala mål för hållbar utveckling

Vi vidtar åtgärder för att bidra till en hållbar framtid i enlighet med FN:s Globala mål för hållbar utveckling.


Våra prioriteringar & miljömål

Vi utförde en väsentlighetsutvärdering och identifierade fem prioriteringsområden som vi åtgärdar via vår affärsverksamhet.

Våra prioriteringar & miljömål

Vårt hållbarhetsengagemang

 • Population

  Population

  Att positivt och långvarigt påverka de samhällen vi lever och arbetar inom är viktigt för oss. Ta reda på vilka åtgärder vi vidtar.

 • Sustainability and Planet

  Planet

  Vårt engagemang för att skydda planeten sträcker sig längre än till att minska vårt eget ekologiska fotavtryck. Vi hjälper även våra kunder att minska sitt fotavtryck.

 • Ledning och policy

  Ledning och policy

  Vi förbinder oss i vår affärsverksamhet att handla med integritet och att följa högsta tänkbara etiska normer, i enlighet med rådande lagar och industrins regler.