Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Workforce United


Arbetare i alla generationer är mer enade än någonsin

Arbetsstyrkan är mer enad än någonsin i sitt krav på stora förändringar i hur vi alla ska driva affärsverksamhet i framtiden.
I en ny studie från Ricoh Europe, utförd av Coleman Parkes, undersöker vi i fall skillnader i åsikter och attityder i olika generationer, på arbetsplatsen, har blivit större eller minskat. Studien belyser även hur mycket uppmärksamhet affärsrörelser behöver ägna åt olika generationers förväntningar och hur man på bästa sätt får alla att trivas.

Generationerna definieras som nedan:
  • Fyrtiotalistgenerationen: 1946 – 1964
  • Generation X: 1965 – 1980
  • Generation Y: 1981 – 1995
  • Generation Z: 1996 – Idag
 

Undersökningen genomfördes år 2019 och omfattade 4 580 som Österrike, Belgien, Luxemburg, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Slovakien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och Irland.


Arbetare söker efter arbetsgivare vars värderingar matchar deras

Arbetare söker efter arbetsgivare vars värderingar matchar deras

Yrkesval och arbetssätt blir i allt större utsträckning en definierande faktor för vilka vi är som individer, oavsett ålder. Unga anställda beskrivs ofta som värdemotiverade idealister. Det stämmer, men även på alla andra.

Två tredjedelar (65 %) i alla generationer tror på sitt företags värderingar och ideal. Majoriteten av anställda i alla generationer anser att hållbarhet måste vara en kärnprioritering i framtida affärsverksamheter. När så många delar samma åsikt verkar det oundvikligt att det sätt världen bedriver affärsverksamhet på kommer att förändras under kommande år.

Läs hela artikeln


Anställda ser fram emot fyradagarsvecka när teknologin hjälper dem att öka sin produktivitet

Anställda ser fram emot fyradagarsvecka när teknologin hjälper dem att öka sin produktivitet

Svaret på frågan om produktivitet ligger i att arbeta färre timmar i veckan, inte fler. De flesta europeiska arbetsgivare tror på en fyradagarsvecka inom en snar framtid eftersom teknologi sparar tid på arbetsplatsen. Rätt verktyg kan förbättra både produktivitet och effektivitet och kanske även spara tid nog för att korta ner arbetsveckan. Oavsett åldersgrupp vill nästan tre fjärdedelar (72 %) av alla anställda gärna bidra mer på sin arbetsplats och öka sin produktivitet med hjälp av utbildning och teknologi.

Läs hela artikeln