Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Small Business Future Growth

Småföretagens återhämtning utformas

När Covid-19 slog till tvingades många företag att övergå till distansarbete på heltid nästan över en natt. Även om många småföretag lyckades anpassa sig på kort sikt uppstår nya utmaningar när det gäller att återvända till den fysiska arbetsplatsen.

Den moderna arbetskraften är mer fragmenterad än någonsin, vilket tydliggör att en snabbare digital omvandling kommer att vara avgörande för företagens långsiktiga framgång.

I den nya rapporten från Ricoh Europe, med forskning utförd av Opinium Research, undersöks erfarenheten av att arbeta på distans för ett mindre företag under pandemin. Rapporten belyser nyckeltrender och problem och erbjuder vägledning till småföretagare i den turbulenta period vi har framför oss.


Hämta infografik

Ladda ner rapporten

Detta fält är obligatoriskt*


Småföretag riskerar att förlora sina bästa medarbetare på grund av teknikfrustration under distansarbete

Småföretag riskerar att förlora sina bästa medarbetare på grund av teknikfrustration under distansarbete

I takt med att företagsägare återhämtar sig från effekterna av den globala pandemin förväntar sig de anställda att deras arbetsgivare ska erbjuda moderna metoder för hur och var de arbetar – annars kan de välja att söka sig vidare.

Det är en utmaning som i oproportionerligt hög grad påverkar små företag. Över en fjärdedel (27 %) av de anställda på europeiska småföretag överväger att byta arbetsplats till en som är bättre rustad för distansarbete. Varför? Kommunikations- och teknikproblem gör det svårt för 29 % av de anställda att förbli motiverade och engagerade under distansarbete. Och 48 % måste förlita sig på egen utrustning för att kunna arbeta på distans eftersom deras företag inte tillhandahåller den.

Även om digital omvandling kan ha varit en långsiktig plan måste småföretagen påskynda planerna nu. Utan rätt teknik som gör det enkelt och säkert för anställda att arbeta effektivt varifrån som helst står företagsägarna inför en kompetensflykt av sina främsta talanger. Det kan undergräva deras framtida affärsframgångar.

Läs hela artikeln