Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Middle Child Syndrome


Europas medelstora företag påstår tillväxthinder

När de flesta statliga stöd riktas till småföretag och de stora företagen i allmänhet anses tillräckligt stora för att klara sig själva, försummas ofta de medelstora. Detta gör att de medelstora företagen hamnar i ett underläge när de arbetar för att övervinna befintliga och nya hinder.
 
En undersökning som kallas Middle Child Syndrome, som utförts av Coleman Parkes Research på uppdrag av Ricoh Europe avslöjar att de europeiska medelstora företagen tillsammans årligen går miste om 433 miljarder euro till följd av olika barriärer som hindrar deras tillväxt.
 
Undersökningen genomfördes i juli 2016 och omfattar 1 650 respondenter från Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Nederländerna, Belgien, Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Portugal, Österrike, Ungern, Schweiz, Ryssland och Turkiet.


Medelstort med stora planer

Medelstort med stora planer

Europas medelstora företag har en tydlig och allmänt spridd drivkraft. 38 procent planerar att sälja aktier till allmänheten inom en snar framtid. Och 21 procent avser att antingen förvärva eller gå samman med ett annat företag mycket snart.

Läs hela artikeln


Rätt förutsättningar för att medelstora företag ska växa

Rätt förutsättningar för att medelstora företag ska växa

67 procent av de medelstora företagen kämpar för att konkurrera med nya aktörer och stora företag. För att skapa en starkare europeisk ekonomi bör regeringar och långivare prioritera att supportera medelstora företag för att främja tillväxt och innovation.

Läs hela artikeln