Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Generation Innovate


Verksamheter inom alla branscher utvecklar egna föreställningar om hur de ska verka och vad de behöver för att lyckas. Men jämfört med bara för fem år sedan har den bredare marknaden ändrats drastiskt. Genom att bedöma och reagera fel på de förändringar som sker i omvärlden, lämnar många små och medelstora företag sin framtid åt slumpen. Företagsledare måste förstå den snabbt föränderliga marknaden och lära sig de nya förutsättningarna för att lyckas.
 
En ny studie framtagen av Ricoh Europe, utförd av Coleman Parkes, undersöker vilken inställning företagsledare för små och medelstora företag har till innovationer och behovet av utveckling för att överleva.
 
Undersökningen genomfördes i augusti 2018 och bestod av 3 300 företagsledare för små och medelstora företag från bl.a. Österrike, Belgien, Luxemburg, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland, Slovakien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och Irland.


Brist på innovation är ett hot mot små och medelstora företags överlevnad

Brist på innovation är ett hot mot små och medelstora företags överlevnad

Digital disruption, myndighetskrav och ekonomiska förändringar innebär ett betydande hot mot små och medelstora företags överlevnad. En tredjedel av de företagsledare som tillfrågats svarar att de kommer att behöva lägga ner innan 2020 om de inte lyckas förnya sig i förhållande till dessa förändringar. Samtidigt som de måste behålla fokus på att öka förtjänsterna och växa, måste företagsledarna även vara redo att utmana sina traditionella föreställningar om hur de förnyar sig på bästa sätt.

Läs hela artikeln


Lägga om kursen för att möta kundernas krav

Lägga om kursen för att möta kundernas krav

Förändringstempot i den digitala tidsåldern fortsätter att ge små och medelstora företag betydande utmaningar. 

Nästan en fjärdedel (24 %) av Europas ledare för små och medelstora företag förväntar sig att de måste förändra sitt erbjudande fullständigt inom de kommande fem åren för att överleva. Majoriteten av dem (91 %) anser att de kommer behöva förändra verksamheten till viss del.

Läs hela artikeln