Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Future of print


Utskrifter har traditionellt sett bara varit det som kommer ut ur den vita maskinen i hörnet på kontoret. Den uppfattningen håller snabbt på att ändras i takt med att utskriftsteknologin utvecklas till att bli en del av kärnan inom tillverknings- och produktionsprocesser. Inom den medicinska sektorn tillverkar läkemedelsbolag proteser med 3D-teknik, skräddarsytt för den enskilde patienten. Inom detaljhandeln tillverkar säljare skor och designtryck på begäran, vilket minimerar lagerstocken. Inom skolväsendet kan elever skaffa personanpassade textböcker, vilket håller nere kostnader och förbättrar inlärningen.
 
I en ny studie från Ricoh Europe, utförd av Coleman Parkes, undersöker vi hur nya och framväxande utskriftsteknologier bidrar till att omstrukturera industrier och skapa möjligheter för verksamheter över kontinenten.
 
Studien genomfördes maj 2018 och bestod av 3 150 respondenter från företag av alla storlekar i Österrike, Belgien, Luxemburg, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Slovakien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och Irland.


Europeiska företagare lägger fokus på utskrifter för att driva innovation och agilitet framåt

Europeiska företagare lägger fokus på utskrifter för att driva innovation och agilitet framåt

Företagare behöver ändra sitt synsätt på vilken roll utskrifter har för verksamheten. 69 % anser att utskrifter kommer kunna skapa avgörande lönsamhet och 67 % använder det för att tillhandahålla konkurrenskraftig differentiering, vilket förflyttar utskrifterna från kontorslandskapet till ledningsrummet. Med de nya möjligheterna inom utskriftsområdet skapas grunder för en strategisk agilitet och förbättringar inom innovation. 39 % har infört nya utskriftsteknologier för att anpassa sig till AI och automation.

Läs hela artikeln


Nya utskriftsteknologier revolutionerar sjukvården

Nya utskriftsteknologier revolutionerar sjukvården

Majoriteten av vårdexperterna använder sig av nya utskriftsteknologier som hjälper till att förbättra diagnoser och minska dödligheten. De använder även innovationer inom utskriftsområdet för att snabbt kunna tillverka individanpassade implantat och proteser, vilket förkortar den tid som patienten behöver vara inlagd på sjukhus.

Läs hela artikeln


Digital tillverkning och 3D-utskrifter framträder som framtida nyckelfärdigheter

Digital tillverkning och 3D-utskrifter framträder som framtida nyckelfärdigheter

De kunskaper man får genom att använda nya teknologier som t.ex. digital framställning och 3D-utskrift är avgörande för hur framgångsrik utbildningen blir, men även som förberedelse inför arbetsmarknaden efter examen. Detta anser majoriteten av ledarna på instutioner inom högre utbildning. 66 % anser att investeringar i ny utskriftsteknologi är en av nycklarna för att kunna attrahera nya studenter och att öka deras tillfredsställelse med sin institution och utbildning.

Läs hela artikeln


Införande av nya utskriftsteknologier för att dra nytta av förändrade kundkrav

Införande av nya utskriftsteknologier för att dra nytta av förändrade kundkrav

Finanssektorn genomgår stora förändringar. Över hela Europa växlar etablerade banker över till ett huvudsakligt digitalt utbud för att kunna konkurrera med nya utmanare och startup-företag. 

83 % av företagsledare inom finanssektorn anser att förändrade kundförväntningar på papperslösa interaktioner och privata banktjänster kommer att bli en utmaning för branschen. Därför kommer användandet av nya utskriftsteknologier vara avgörande för en ökad agilitet och möjlighet att möta dessa krav.

Läs hela artikeln


Detaljhandeln använder utskriftsteknologi för att individanpassa produkter och skynda på leveranser

Detaljhandeln använder utskriftsteknologi för att individanpassa produkter och skynda på leveranser

I kampen för kundens lojalitet måste detaljhandlare vara snabba att förutse och anpassa sig till kundernas föränderliga preferenser. 

84 % av företagsledarna inom detaljhandeln berättar att kunderna vill ha kortare leveranstider och 74 % rapporterar en ökning av efterfrågan på individanpassade produkter. Avseende detta erbjuder nya utskriftsteknologier den mest livsdugliga lösningen till att uppnå konkurrenskraftiga fördelar. Framför allt inom 3D-teknik och utskrift efter behov ger detaljhandeln större möjlighet att effektivt tillmötesgå beställningar och överbrygga avståndet mellan digitala och fysiska produkter.

Läs hela artikeln


Att nyttja utskrifter på bästa sätt för att göra mer med mindre

Att nyttja utskrifter på bästa sätt för att göra mer med mindre

Allt fler små och medelstora företag omvärderar sin relation till utskrifter. 3D-teknik och andra typer av ny utskriftsteknologi erbjuder dem möjligheten att minska flera av de hinder som tidigare stått i vägen för tillväxt.

44 % av de små och medelstora företagen använder sig redan av den nya 3D-tekniken och har därmed reducerat sina lagerkostnader, reagerar snabbare på kundernas krav och har eliminerat flera leverantörs- och leveransproblem, och ytterligare 30 % planerar att genomföra investeringar inom de kommande två åren.

Läs hela artikeln