homeback to menu
Översikt

Leda förändring på jobbet

Tekniken håller på att förändra vårt sätt att arbeta. På Ricoh ser vi till att förändring blir positiv för dina team och ditt företag. Vi vägleder dig genom varje steg på resan för att säkerställa en smidig övergång till en helt digital arbetsplats
Upptäck alla våra företagslösningar
seamless digital workspace experience
Digital Arbetsplats

Åtkomst var som helst

Hybrid och upplägg-på-språng formar vår framtid. Vi tar ett holistiskt tillvägagångssätt för att designa, integrera och stödja din digitala arbetsplats för att främja medarbetarnas engagemang och hjälpa dig att nå nya prestationsnivåer.
Upptäck alla våra digitala arbetsplatslösningar
Digital Upplevelse

En ny nivå av upplevelse

En utmärkt kundupplevelse börjar alltid med en överlägsen medarbetarupplevelse. Vårt högkvalificerade team av experter och utvecklare designar, bygger, implementerar och servar de lösningar du behöver för att överträffa förväntningarna vid varje kontaktpunkt.
Upptäck alla våra lösningar
Business Process Management

Synkad för framgång

Manuella uppgifter behöver inte längre hålla dina medarbetare tillbaka. Vi optimerar dina affärsprocesser så att dina medarbetare ska kunna leverera mer; vi tillhandahåller teknik, expertis och support för att effektivisera och förenkla processer över hela din organisation
Upptäck alla våra lösningar
Moln- och Infrastruktur

Cloud & clear

För att få ut molnets fulla värde krävs rätt färdplan och rätt team för att genomföra den. Vi tillhandahåller molnlösningar och expertis som gör din affärsverksamhet smidigare, mer kostnadseffektiv och säkrare samtidigt som nästa generationens innovation eftersträvas.
Upptäck alla våra lösningar för Moln och infrastruktur
Cybersäkerhet

Ingen mer riskabel verksamhet

Internetbaserade enheter skapar nya sårbarheter för cyberattacker. Vi hjälper dig att gå på offensiven mot cyberbrottslighet med intelligenta cybersäkerhetstjänster och lösningar som är anpassade till ditt företags kärnprocesser.
Upptäck alla våra Cybersäkerhetslösningar
Grafisk Kommunikation

Framtidssäkra din verksamhet

Möjligheterna med utskrift är oändliga. På Ricoh hjälper vi dig att utvecklas, digitalisera och skapa en hållbar affärsfördel; tillhandahåller lösningar på hårdvara, mjukvara och tjänster som möjliggör nya möjligheter inom professionellt tryck.
Upptäck alla våra lösningar
Graphic Communication
Kontorsprodukter och programvara

Bästa kvaliteten i klassen

Ricoh är välkänt för högkvalitativa skrivare, digitala duplikatorer och flerfunktionsskrivare/skannrar/kopieringsmaskiner. Med mängder av valmöjligheter när det gäller hastighet, storlek och funktioner kan du välja bland de modeller och funktioner som fungerar bäst för din arbetsgrupp, ditt kontor eller klassrum.
Upptäck alla våra kontorsprodukter och programvaror
Översikt

En mångfacetterad service- och supportplattform

All den produkt- och servicesupport du behöver på ett och samma ställe. Vi tillhandahåller support, råd och lösningar för att hålla ditt företag igång.
Få support
AV technology and management
Översikt

Din resurs för allt

Ta reda på allt om våra affärsnyheter, produktinnovationer och medarbetare samt om de evenemang som vi anordnar och deltar i.
Håll dig uppdaterad
News and events from Ricoh
Företaget

Vilka vi är och vad vi gör

På Ricoh strävar vi efter att alltid lyssna på våra kunder och förse er med innovativa lösningar, produkter och tjänster som är anpassade till era affärsmål. Vi strävar efter att ge mervärde till dina tjänster och produkter. Vi anpassar oss till föränderliga affärsklimat.
Läs mer om Ricoh
Översikt

Vi vill gärna höra ifrån dig

Oavsett om du har en prisfråga om våra lösningar eller produkter, behöver hjälp med att hantera ditt konto eller om du redan använder våra produkter och har en supportfråga, finns vårt team där för att hjälpa till.
Kontakta oss
customer and employee engagement
Översikt

Hjälper dig att ligga steget före

Utforska och läs våra senaste insikter om vad som är viktigast inom företagslösningar.
Upptäck de senaste insikterna
Ricoh Insights - Overview

Varför det är viktigt att sätta kundkommunikation på styrelsens agenda idag

Av Magnus Christerson, marknadschef, Ricoh Sverige

Dagens konkurrensutsatta marknad kräver att företag förnyar sig konstant, tar kostnadseffektiva investeringsbeslut och tillämpar den teknik som är bäst lämpad för företagets tillväxt i hela verksamheten. När det gäller kundkommunikation kan det vara frestande att tillämpa ett splittrat tillvägagångssätt för att attrahera nya kunder. Men hur framgångsrik är den taktiken? Kan svaret på hur du ökar kundernas lojalitet till varumärket ligga i hur du kommunicerar? Styrelser över hela Europa behöver bli mer medvetna om och förstå att en avgörande faktor för att skapa ett försprång framför konkurrenterna är hur de väljer att kommunicera med sina kunder.

En undersökning utförd på uppdrag av Ricoh Europe avslöjar att konsumenter i genomsnitt tar emot 47 meddelanden från olika företag varje vecka. En fjärdedel av dessa anses vara skräp, och över hälften av de tillfrågade i undersökningen säger att de önskar att avsluta sina affärer med företag som skickar irrelevant kommunikation av dålig kvalitet. Det innebär att miljarder euros slösas bort i marknadsföring. Hur företag kommunicerar med sina kunder kräver alltså en radikal förändring för att vara effektiv. 

Först och främst. Utöver traditionell direktreklam finns nu ett ständigt ökande antal kanaler tillgängliga för företag för omedelbar kommunikation med sina kunder som e-post, sms och social medier. Med ett så stort urval måste företag fråga sig vilka kanaler deras kunder föredrar, om en är att föredra, samt när.

Företag inom alla sektorer måste anpassa sin kommunikation efter sina kunders individuella önskemål och i ökande grad innebär det digitalisering. 70 % av alla konsumenter vill att det mesta av kommunikationen ska vara digital. Men utskrifter och mer traditionella metoder att kommunicera har fortfarande sin plats. Dokument som exempelvis kontrakt och avtal, som anses ha större betydelse, önskas i digitalt format av 45 % av konsumenterna. Med detta i åtanke måste företag vara beredda att erbjuda kommunikation i olika format, både tryckt och digitalt, lämplig för sitt ändamål, och individuella önskemål.

För det andra, hur du får kommunikationen att fungera på bästa sätt för företaget är inte en fråga som delar av företaget kan lösa på egen hand. De senaste årens explosion av kunddata innebär att alla styrelsemedlemmar måste arbeta tätare tillsammans och söka vägar för att organisera, hantera och använda informationen för att skapa kommunikation som är mer anpassad efter kundgrupp.

Den goda nyheten är att åtta av tio kunder är villiga att dela med sig av personlig information för att säkerställa att de får information som är relevant för dem. Genom att börja med redan tillgänglig information från exempelvis fakturering och kundernas individuella demografi kan företag koppla ihop data och skapa en detaljerad bild över respektive kunds totalbehov. Att använda den kunskap du redan har om kunden, och vid behov fråga hur och när kommunikation bäst sker, är avgörande för bästa genomslagskraft och för att säkerställa upprepade affärer.

Till sist måste kommunikationen utvecklas i linje med förändringen från att sälja produkter till att sälja tjänster. När allt fler företag siktar in sig på att knyta till sig kunder genom löpande, långsiktiga tjänsteavtal hellre än enstaka försäljningstillfällen, är det viktigt att säkerställa att kommunikationen inte består av otillbörliga affärsmetoder och att den är fri från jargong. Konsumentlagstiftningen och EU-direktivet om vilseledande och jämförande reklam säger att vd:ar ska vara fullt medvetna om att vilseledande anspråk kan resultera i höga böter och skadat anseende. Faktum är att Harvard Business School identifierar styrning av företag enligt gällande lagstiftning och reglering som en av de största utmaningarna en modern vd står inför idag, eftersom regelverket hela tiden förändras. I en värld där många företag skiftar från att sälja individuella produkter till att sälja fortlöpande tjänster är nyckeln att bygga starka kundrelationer genom att få kunderna att känna sig värdefulla med riktad personlig kommunikation. Missriktad kommunikation kan lätt hindra relationen från att utvecklas till sin fulla potential.

På en konkurrensutsatt marknad kan kommunikationens kvalitet vara avgörande för ett företags totala succé eller misslyckande. Kommunikation som uppfattas som spam kan urholka kundlojaliteten, förtroendet och viljan att investera. Att ändra företagets inställning och omorganisera sättet att ta sig an kommunikation måste utgå ifrån ledningen och projiceras nedåt i strukturen. Detta försummas ofta men med en så stor inverkan på företaget bör det prioriteras i dagens styrelserum.

| Om Ricoh |

Ricoh stärker flexibla, digitala arbetsplatser med hjälp av innovativ teknik och tillhörande tjänster som gör det möjligt för människor att arbeta smartare, var de än är.

Med djup kunskap och organisatorisk kapacitet som vårdats under vår drygt 85-åriga historia är Ricoh en ledande leverantör av digitala tjänster, informationshantering samt utskrifts-, dokument- och bildlösningar som är utformade för att stödja digital transformation och optimera kunders affärsresultat.

Ricoh Group har sitt huvudkontor i Tokyo med stora verksamheter över hela världen och våra produkter och tjänster når nu kunder i cirka 200 länder och regioner. Under det räkenskapsår som avslutades i mars 2022 hade Ricoh Group en världsomfattande försäljning på 1 758 miljarder yen (ca 14,5 miljarder USD).

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Kontakt med media:
Ricoh Europe PLC
Jack Gibson
E-post: media@ricoh-europe.com