Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Tre tips till medelstora företag som önskar tillväxt i en värld som ständigt förändras

Tre tips till medelstora företag

Av Javier Diez-Aguirre, Vice President, Corporate Marketing, CSR & Environment, Ricoh Europe

Företag har aldrig tidigare stått inför så komplexa politiska, ekonomiska, sociala och digitala förändringskrafter som de gör idag. Till exempel:

  • I Storbritannien har Theresa May formellt tillkännagett landets intention att lämna EU
  • Gartner förutspår 20,8 miljarder internetanslutna enheter 2020
  • Organisationer står inför en lång rad nya lagar och förordningar som t.ex. den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation) som träder i kraft nästa år.
Kort sagt, företag i alla storlekar måste snabbt få kontroll på en ny verklighet. Som vår undersökning World of Change visar är förändringarna här för att stanna. Framgång i turbulenta tider är beroende av förmågan att förutse de långsiktiga fördelarna med förändring.

Speciellt medelstora företag är medvetna om hur dagens ekonomiska, politiska och sociala tryck påverkar. Europas ekonomiska drivkraft är de medelstora företagen som består av 75 000 företag och de står för över 30 % av Europas intäkter.

Även om medelstora företag är enormt ambitiösa rapporterar de flesta om hinder som begränsar dem från att nå sin fulla potential. Dessa hinder inkluderar komplexa och kostsamma regleringar, svårigheter att attrahera topptalanger och att tillhandahålla rätt teknologi. Nuvarande osäkerhet gör en redan svår väg för tillväxt näst intill omöjlig.

Men förbiser de medelstora företagsledarna en av sina bästa tillgångar för tillväxt – deras medarbetare? Trots förändringarna känner sig de anställda enormt positiva och bekväma i sina roller. Endast 8 % förväntas byta jobb och endast 12 % tror att de har färre karriärmöjligheter under 2017.

Enligt undersökningen vi beställde är de anställda på medelstora företag övertygade om att digitaliseringen resulterar i att deras företag kommer att ha en starkare position i slutet av 2017 än det har idag. De är redo för utmaningen och vill övervinna de hinder som står i deras väg.

Att ge de anställda en möjlighet att möta dessa utmaningar, startar med att se över vilken teknik de har till sitt förfogande. Faktum är att 62 % tror att deras företag skulle behöva göra mer för att använda ny teknologi och nya processer. Med det i åtanke är här tre områden som beslutsfattare bör fokusera på:

  1. Digitala processer – Att byta ut traditionella tidskrävande pappersbaserade arbetsflöden mot digitala lösningar frigör tid för de anställda att fokusera på viktigare saker för företaget och att ge kunder service. Som exempel sänder många små och medelstora banker fortfarande dokument som lånehandlingar och låneansökningar inom organisationen manuellt. Genom att använda tjänsten Branch Paperless kan viktig information snabbt digitaliseras och elektroniska processer kan användas för godkännande. Det ger även de extra fördelarna, utökad säkerhet och möjlighet att dela information med flera kollegor samtidigt.

  2. Mobila arbetssätt – Dagens alltmer mobila arbetskraft vill använda de fördelar som mobila arbetssätt skapar. Molntekniken ger kollegor på olika platser möjlighet att samarbeta i realtid och dela dokument enkelt och säkert via en mängd enheter. Att modernisera tekniken innebär inte att mobila arbetssätt behöver begränsas till utanför kontoret. Inom hälso- och sjukvård gör lösningar som eRecord Mobile att patienters journaler kan nås överallt inom sjukhuset. Detta eliminerar behovet att manuellt göra anteckningar då personalen kan använda surfplattor för att få tillgång till data även när de är på språng.

  3. Främja samarbete – Att hjälpa de anställda inom företaget att dela idéer och utveckla dem tillsammans är av stort värde i en föränderlig tid. Samarbete ökar de anställdas produktivitet, uppmuntrar till en sammanhängande kultur och genererar en innovativ anda. En enkel plats att starta på är att se över hur de anställda kommunicerar. Högpresterande visuella kommunikationstjänster gör det möjligt att spara tid och pengar som annars skulle spenderas på resor och uppehälle för fysiska möten. Ricohs tjänst Connect & Collaborate gör det enkelt att nyttja den typen av lösningar. Dessa kan inkludera design och möblering av rum och installation av visuell kommunikationsutrustning som tillhandahåller ett optimalt utrymme för anställda att mötas och samarbeta.

I en värld som förändras har inga företag råd att stå still. Detta gäller inte minst ambitiösa medelstora företag som inte bara konkurrerar med större företag, utan även med innovativa nystartade företag som är angelägna om att ta sin del av marknaden. Hur företagsledare väljer att möjliggöra för personalen att göra sitt allra bästa, innebär skillnaden mellan succé eller misslyckande. Att använda den senaste relevanta teknologin separerar vinnarna från förlorarna; att agera idag är det enda alternativet.

För mer information, se www.ricoh.se/thoughtleadership.

|About Ricoh|

Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services, thus enabling individuals to work smarter. 

With cultivated knowledge and organizational capabilities nurtured over its 85-years history, Ricoh is a leading provider of document management solutions, IT services, communications services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group has major operations throughout the world and its products and services now reach customers in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2021, Ricoh Group had worldwide sales of 1,682 billion yen (approx. 15.1 billion USD).

For further information, please visit www.ricoh.se

   © 2021 RICOH COMPANY, LTD. All rights reserved. All referenced product names are the trademarks of their respective companies.

För ytterligare information, kontakta: 

Jack Gibson 
Tel: +44 792 057 6999 
E-post: media@ricoh-europe.com 

Hemsida: www.ricoh.se
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.ABwww.facebook.com/ricoheurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press