Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Tre steg som kan hjälpa små till medelstora företag att kundanpassa sin kommunikation

Av Magnus Christerson, marknadschef, Ricoh Sverige AB

Exceptionell kundservice är ett kännetecken för små till medelstora företag. En mindre kundbas gör det enklare att lära känna sina kunder och förstå deras specifika behov. Hur SME:s kommunicerar med sina kunder bör naturligtvis vara en förlängning av den här tjänsten, vilket är tydligt i den senaste undersökningen som tagits fram på uppdrag av Ricoh Europe.

Enligt undersökningen som kallas Communication Crackdown vill sex av tio konsumenter avsluta sina affärer med de företag de får irrelevant kommunikation av. Dessutom känner sig två tredjedelar mindre lojala mot det företaget och de vill spendera mindre pengar på företag som skickar irrelevant information till dem. Undersökningen visar att det inte är något tomt hot: nästan en av fem konsumenter uppger att de faktiskt har bytt leverantör efter att de har blivit överösta av irrelevant material.

Att fjärma befintliga kunder kan ha en omedelbar effekt på företagets intäkter och kassaflöde samtidigt som potentiella kunder kan bli irriterade vilket urholkar företagets pipeline. Det tar lång tid att få en kunds förtroende, och generisk och opersonlig kommunikation kan förstöra det förtroendet nästan omedelbart. För små företag i synnerhet bör detta ses som en varning. Irrelevant kommunikation påverkar inte bara deras framtida tillväxt, utan även deras överlevnad.

Snarare än att fokusera på potentiella effekter av dålig kommunikation bör små till medelstora företag se anpassad och riktad marknadskommunikation som en enorm möjlighet. Ofta är SME:s mer flexibla än större företag, och de är i ett utmärkt läge att kunna reagera snabbt på feedback från sina kunder, anpassa sina kommunikationsstrategier snabbare och på så sätt vinna kunder från större konkurrenter. Att ta tillvara på möjligheterna med mer anpassad och riktad marknadskommunikation bör prioriteras. Och som ett nästa steg rekommenderas följande fokusområden:

  1. Koppla samman kunddata - Informationen mindre företag har om sina aktuella och potentiella kunder är ofta spridd över företaget, och ofta finns inte uppgifterna lagrade digitalt. Det resulterar i att de sannolikt har svårt att nå ut till sina kunder med relevanta erbjudanden och även med erbjudanden som skulle ha ett högt kundvärde på grund av den höga precisionen. För att lära sig mer om sin kundbas måste små och medelstora företag först fokusera på vilken information de för närvarande har. Att sammanställa all kundinformation från hela verksamheten i en och samma databas för att få en fullständig bild bör vara första prioritet, och något som är mycket lättare att omsätta i praktiken nu innan de blir större verksamheter

  2. Var inte rädd för att söka hjälp utifrån - Trycksaker och digitala utskick samordnas sällan och det leder till att kunder blir bombarderade med information. SME:s bör engagera en expertkonsult för att digitalisera både sin kunddatabas och de metoder som används för att sammanställa den. Data är lättare att hantera i ett digitalt format, och då kan den analyseras snabbt för att effektivt skräddarsy kommunikationen. Dessutom kommer produktions- och portokostnader att hållas till ett minimum om onödiga utskick elimineras från systemet. Ricohs Business Process Services, kan till exempel bidra med att effektivisera verksamheten så att den blir mer effektiv och inkluderar de flerkanaliga kommunikationsformat som efterfrågas av kunder idag.

  3. Sök feedback och justera - Att vara ett steg närmare i sin relation med konsumenterna, bör ge SME:s styrka nog för att be sina kunder om feedback på den kommunikation de skickar ut. 57 % av de tillfrågade hävdar att kvaliteten på trycksaker de får påverkar deras uppfattning om företaget. Att veta var och vad man ska förbättra är avgörande. Att inrätta ett enkelt feedback-system på nätet, eller i butik kan räcka långt för att kunder ska känna sig uppskattade och stödja verksamheten med feedback.

Att vårda viktiga relationer är helt avgörande för tillväxt och små till medelstora företag bör utnyttja det de gör bäst; de känner sina kunder. Stick ut från konkurrenterna genom att skräddarsy kommunikationen! Det kommer att bidra till att lyfta verksamhet till nästa nivå.

|About Ricoh|

Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services, thus enabling individuals to work smarter. 

With cultivated knowledge and organizational capabilities nurtured over its 85-years history, Ricoh is a leading provider of document management solutions, IT services, communications services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group has major operations throughout the world and its products and services now reach customers in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2021, Ricoh Group had worldwide sales of 1,682 billion yen (approx. 15.1 billion USD).

For further information, please visit www.ricoh.se

   © 2021 RICOH COMPANY, LTD. All rights reserved. All referenced product names are the trademarks of their respective companies.

För ytterligare information, kontakta: 

Jack Gibson 
Tel: +44 792 057 6999 
E-post: media@ricoh-europe.com 

Hemsida: www.ricoh.se
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.ABwww.facebook.com/ricoheurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press