Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Tre sätt att driva ett smartare SMB-företag 2018

Av Javier Diez-Aguirre, Vice President, Corporate Marketing, Ricoh Europe

Ricoh Europe, 22: februari 2018 –Det finns inget tvivel om att 2018 kommer att vara ett utmanande år för små och medelstora företag. Marknadsförhållandena fortsätter att vara nyckfulla över stora delar av Europa efter ett osäkert 2017. Konsumenterna känner av förändringarna och spenderar allt mindre när levnadsomkostnaderna stiger. Samtidigt kommer många SMB-företag troligen känna hur pressen ökar när vidsträckande lagändringar, såsom GDPR, slår till med full kraft. 

För optimistiska SMB-företagare innebär dessa utmaningar en fantastisk chans att driva en smartare verksamhet. Att göra detta på ett bra sätt betyder att medarbetarna får de verktyg och kunskaper som behövs för att kunna arbeta mer agilt och på ett smartare sätt. Den goda nyheten är att detta står med på SMB-företagens att-göra-lista. En ny undersökning framtagen av Ricoh visar att 86 % av beslutsfattarna inom europeiska SMB-företag aktivt fokuserar på att förbättra sin agilitet i år. De bör framför allt fokusera på följande tre områden:

  1. Underlätta för medarbetarna att ta snabbare beslut – allt för ofta ser vi att föråldrade och stela interna processer inte ses över så regelbundet som de borde. Vår undersökning avslöjar att endast 36 % av SMB-företagarna uppmuntrar en arbetsmiljö där deras företag kan reagera snabbt på förändringar. Det som fungerar bra vid uppstarten av ett SMB-företag behöver inte fortsätta vara det när företaget växer sig större. I kombination med olika kulturer kan det förhindra att nya och möjligen värdefulla idéer växer fram i organisationen. Genom att motverka detta med regelbundna stresstestande processer och att se över den teknologi som används på arbetsplatsen kommer det kunna bidra till att de smartaste valen identifieras och de bästa besluten kan fattas. Oavsett var eller vem i företaget de kommer ifrån.

  2. Bli ett mer uppkopplat företag – Små och medelstora företag bör inte sitta och titta på medan deras större, mer utvecklade konkurrenter drar full nytta av vad som är möjligt med teknologin. Kostnadseffektiva digitala teknologier blir allt mer vanliga, vilket ger SMB-företag möjlighet att kapitalisera på samma produktivitetsförmåner. 70 % av SMB-företagarna anser att teknologi ligger till grund för att deras företag ska kunna ha möjlighet att utvecklas. Snabb och effektiv kunskapsdelning är grundläggande för att ett företag ska kunna växa. I takt med att marknaden utvecklas, växer även medarbetarens förväntningar på vilken typ av teknologi som tillhandahålls för att de ska kunna utföra sitt jobb på bästa sätt. Ett måste är kommunikationslösningar, såsom videokonferenser, som inte bara ökar produktiviteten utan också flexibiliteten genom att supportera arbete på annan ort. 

  3. Fördjupad dataanalys – Många SMB-företagare fattar sina beslut genom intuition och instinkt. Även om det är beundransvärt och ett kvitto på deras marknadskunskaper, vore det inte bättre att ha större vetskap om exakt vilka produkter kunderna är villiga att betala lite extra för, eller den exakta tidpunkten då tillgången inte kommer att kunna hålla jämna steg med efterfrågan? Även om 64 % av SMB-företagarna inser detta och vill prioritera teknikinvesteringar inom analysområdet, är det hur de nyttjar dessa insikter som verkligen betyder något – att hitta trender som tidigare var dolda. För SMB-företagare kan det vara en ovärderlig hjälp att få medarbetarna att fatta bättre beslut och att förbättra deras effektivitet. Till exempel genom att skapa incitament till de bästa kunderna genom anpassade erbjudanden och förbättrad kommunikation.

SMB-företagare har mycket att ta ställning till – hantering av utvecklingen, anpassningar efter nya lagar och regler och att investera för framtiden. Samma utmaningar förändrar också befintliga och blivande kunders behov, vilket gör det än mer komplext. Nyckeln ligger i att börja investera i rätt verktyg för att kunna agera riktigt och snabbt. Och det gäller att göra det nu. De har inte råd att vänta. 52 % av beslutsfattarna i små och medelstora företag anser att om företaget inte introducerar ny teknologi inom en snar framtid kommer de ha svårt att finnas kvar inom 5 år. Nyckeln till framgång ligger i en agil inställning och att använda de möjligheter som ny teknologi tillhandahåller för att kunna fortsätta växa, trots de utmaningar som väntar.

Läs mer på http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/se/.

|About Ricoh|

Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2018, Ricoh Group had worldwide sales of 2,063 billion yen (approx. 19.4 billion USD).

For further information, please visit www.ricoh.se

För ytterligare information, kontakta: 

Jack Gibson 
Tel: +44 (0) 203 033 3766 
E-post: media@ricoh-europe.com 

Hemsida: www.ricoh.se
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.ABwww.facebook.com/ricoheurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press